Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi môn toán lớp 5 giữa kì 2 theo thông tư 22

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Hạnh
Ngày gửi: 20h:11' 21-02-2017
Dung lượng: 17.2 KB
Số lượt tải: 1815
Số lượt thích: 0 người
Đề thi giữa kì 2 môn Toán Lớp 5
Năm học 2016 - 2017
Thời gian làm bài: 40 phút (không kể thời gian giao bài)
Điểm
Nhận xét của giáo viên


………………….........
……………………….
………………………..


I. Trắc nghiệm (6 điểm)
Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Chu vi của một hình tròn là 6,28 dm. Bán kính của hình tròn đó là:
A. 1 dm B. 2 dm
C.3 dm D. 4 dm
Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
a) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật có chiều dài 4 cm, chiều rộng
3 cm, chiều cao 6 cm là
A. 42 cm2 B. 84 cm2
C. 48 cm2 D. 13 cm2
b) Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài 4 cm, chiều rộng
3 cm, chiều cao 6 cm là:
A. 108 cm2 B. 108 cm
C. 54 cm2 D. 96 cm2
Bài 3. Một hình lập phương có diện tích xung quanh là 324 cm2. Cạnh của hình lập phương đó là:
A. 9 dm B. 9 cm
C. 9 mm D. 6 cm
Bài 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
A. 5,4 m3 = …………….. dm3 B.
3
4 dm3 = ………….. …...cm3
C. 475000 cm3 = …......... dm3 D. 67200 dm3 = …………..m3
Bài 5. Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8 dm, chiều rộng 5 dm, chiều cao 6 dm. Lượng nước trong bể chiếm 75% thể tích của bể. Hỏi trong bể có bao nhiêu lít nước?
A. 18 l B. 180 l
C. 108 l D. 112,5 l

Bài 6. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Số thích hợp viết vào chỗ chấm của 2
2
3 giờ = …….. phút là:
A. 135 B. 165
C. 150 D. 66
Bài 7. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Một khúc gỗ dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,5 m, chiều rộng 0,6 m, chiều cao 0,4 m. Hỏi
3
4 thể tích của khúc gỗ đó bằng bao nhiêu mét khối?
A. 1,86 m3 B. 3,645 m3
C. 0,45 m3 D. 0,6 m3
Bài 8. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Diện tích hình tam giác có độ dài đáy 3,4 cm, chiều cao 2,5 m là:
A. 4,25 cm2 B. 42,5 cm2
C. 85 cm2 D. 8,5 cm2

II. Tự luận (4 điểm)
Bài 1. Đặt tính rồi tính:
a) 24 phút 12 giây : 4 b) 35 giờ 40 phút : 5
c) 10 giờ 48 phút : 9 d) 18,6 phút : 6
Bài 2.
a) Một khối kim loại hình lập phương có cạnh là 0,75 m. Một đề-xi-mét khối kim loại đó cân nặng 15 kg. Hỏi khối kim loại đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
b) Một bể nước dạng hình lập phương bằng kính không có nắp. Biết diện tích kính để làm bể đó là 180 dm2. Khi mức nước trong bể bằng 80% chiều cao của bể thì trong bể có bao nhiêu lít nước?

Ma trận đề thi:
Mạch kiến thức,
kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Nhận biết
Mức 2
Thông hiểu
Mức 3
Vận dụng
Mức 4
VD sáng tạo

TỔNGTNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Yếu tố hình học đo diện tích, thể tích các hình đã học
Số câu
2

2

15
Số điểm
1,0

2,0

1,0
4,0Đại lượng và đo đại lượng: các đơn vị đo thời gian.
Số câu
2
1

0,5
2
1,5


Số điểm
1,0
2,0

1,0

1,0

3,0

Giải
 
Gửi ý kiến