Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

de thi smart star hk1 lop 5.doc

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thanh Nga
Ngày gửi: 17h:51' 23-12-2017
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 351
Số lượt thích: 0 người
School:………………………………..
Name:……………………………….
Class: 5………
FIRST TERM EXAMINATION
I-LEARN SMART START 5
School year: 2017-2018
Time allowed: 40 minutes


Mark
Listening
Reading
Writing
Speaking


Q.1
Q.2
Q.3
Q.4
Q.5
Q.6
Q.7
Q.8
Q.9
PART I. LISTENING
Question 1. Listen and draw lines (1pt)

Adam Josh Pat

Amy Toby
Question 2. Read the question. Listen and write (1pt)
Examples: What does Adam want to see at the zoo? monkeys
What is the bear doing?
What’s the matter with Adam?
Question 3. Listen and tick ()(1pt)


What does Pat want to go in the evening?

How much is the doll?

What would Pat like to drink?

What’s the matter with Pat?

PART II. READING
Question 4. Look and read. Put a tick () or a cross (x) in the box as example (1pt)

0. What’s he doing?
– He’s playing soccer.I’d like a pizza, please.
2. We went camping in the summer.
3. Is the chicken swimming? Yes, it is.
4. The hat is eight dollars. It’s cheap
5. I’m going to go to the swimming pool.Question 5. Look and read. Choose the correct words and write them in the line (0,75pt)

art class movies restaurant hat soccer

Example: This is a sport that you have to kick the ball in the net. soccer
This is an item of clothing that you wear on your head.
This is a place where you go to learn how to draw and paint.
You can go here to enjoy lots of food and drinks.
Question 6: Look and read. Write Yes or No as example. (0,75pt)
Example: The cap is nineteen dollars. Yes
The pants are forty dollars. No
The scarf is twenty–three dollars.
The dress is ninety–eight dollars.
The T – shirt is thirty -nine dollars.
PART III. WRITING
Question 7: Choose the correct words and write them in the lines. (1,5pts)
roller coaster stomachache milkshake
movies restaurant amusement park pizza

Lisa had a great weekend with her family. First, she went to an


(0) amusement park and went on a (1) ……..…………………. Next


she went to a waterpark with her family. They went on lots of water slides. It was


fun but they had to go when it started raining. Then, they went to a


( 2) …………………...Toby ate a big (3) ………………. and drank a


(4) ……......…………so he had a (5) ……………..………


Finally, they went to the (6) ………….………… with Uncle Jame.

Question 8: Why do you like learning English?- Write three reasons ( 1pt)
………………………………………………………………………….………………..
…………………………………………………………………………………….……..
………………………………………………………………………………….………..


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA LỚP 5:


Kỹ năng
Nhiệm vụ đánh giá/ kiến thức cần đánh giá
Mức/ điểm
Tổng số câu, số điểm, tỉ lệ %M1
M2
M3
M4
Nghe
Listen and draw lines


2

0,5đ
2

0,5đ
10câu
2,5 điểm
25%


Listen and write2

0,5đListen and tick ( V)
1

0,25đ
1

0,25đ
1

0,25đ
1

0,25đ


 
Gửi ý kiến