Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Đề thi Smart start 3 có file nghe

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thành Vĩnh Phú
Ngày gửi: 12h:39' 13-05-2017
Dung lượng: 7.2 MB
Số lượt tải: 454
Số lượt thích: 0 ngườiKIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌC KỲ 2
NĂM HỌC: 2016-2017

Số phách
(Do Hội đồng ghi)
Số TT

MÔN KIỂM TRA: ANH VĂN 3


Nói

Điểm chung
Chữ ký
Nhận xét

Nghe


GK1
GK2


Đọc


ViếtPART : LISTENING : (4ms)
I .Listen and draw lines : (Nghe và nối)(1m)
1 2 .3.45  


II . Listen and tick (the picture you hear :(1m) :Nghe và đánh dấu

 
a b. c.


2. a b c 

3. a b c 4. a b c 
III. Listen and write (1m) (Nghe và điền từ)
How’s the weather? - It’s ……cloudy……………..
Are you …………warm……………, Lucy? Yes, I am.
How’s weather, Alfie? - It’s …………rainy…………………….
The weather is snowy and ……cold………….
He wants to eat a …………cupcake……………….
IV. Listen and number. (1m)0

PART : READING: ( 2ms)

Read and tick A, B ,C (1m)
Alfie

a. b. c. 

lake

 b. c.


2.There’s a crosswalk. Let’s …………………………

. a. b c. 


I’m hungry. Let’s go to eat.

a. b. c. 


4.Tom : Are you cold?
Ben : Yes , I am.
Alfie: Let’s go skiing.
Ben : Yes, What a good idea!

 b. c. Read and Tick (( ) True or False :
Growing rice

A rice seed needs soil to grow into a plant. A plant needs water and sunlight to grow. Rice plants are very green and can grow very big.


TRUE
FALSE

1
A rice seed grows into a plant
(


2
A seed needs soil to grow3
A plant does not need water4
Rice plants are vey yellow5
Rice plants need sunlight to grow
PART :WRITING (2ms).
I .Fill in the blank (0.75m)
a. pizza.
b. Can I eat a _______? Yes, you can
Would you like some ___________? Yes, please .
He’s ……………….at the lake.
Write the answer about yourself:
What do you want to eat ?
……………………………………………………..
How’s the weather today?
………………………………………………………
Reorder the sentences:
Mom you going, Where are ?
…………………………………………………………………….
I to How lake do get the ?
..................................................................................................
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓