Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ THI THÁNG LẦN 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tang Van Dung
Ngày gửi: 16h:52' 16-11-2020
Dung lượng: 63.0 KB
Số lượt tải: 399
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD&ĐT BẮC GIANG
TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN


ĐỀ THI THỬ KỲ THI TN THPT LẦN 1
Năm học 2020 - 2021
Bài thi: KHTN LỚP 11, Môn: Hóa học
Thời gian làm bài: 50 phút
(không kể thời gian phát đề)


Mã đề thi 209

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; Li = 7; Na = 23; K =39, Rb= 85,5; Cs =133; N = 14; O = 16; F = 19; Al = 27; S = 32;
Cl = 35,5; Be= 9; Mg = 24; Ca = 40; Sr=87,5; Ba = 137; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64;
Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; I = 127;

Trong các tập hợp ion dưới đây:
T1 = {Ca2+, Mg2+, Cl-, NO3-} T2 = {H+, NH4+, Na+, Cl-, SO42-}
T3 = {Ba2+, Na+, NO3-, SO42-} T4 = {Cu2+, Fe2+, Cl-, SO42-, OH-}
T5 = {NH4+, H+, CO32-, Cl-}. Tập hợp có thể tồn tại đồng thời trong cùng một dung dịch là
A. T3, T4, T5. B. T2, T4. C. T1, T3, T4. D. T1, T2.
Dung dịch X chứa 5 loại ion: Mg2+, Ba2+, Ca2+, 0,2 mol Cl( và 0,2 mol NO3( . Thêm từ từ dung dịch K2CO3 1M vào dung dịch X đến khi được lượng kết tủa lớn nhất thì thể tích dung dịch K2CO3 cho vào là
A. 200 ml. B. 250 ml. C. 150 ml. D. 300 ml.
Khi cho NH3 dư tác dụng với Cl2 thu được:
A. N2, HCl. B. NH4Cl, N2. C. HCl, NH4Cl. D. N2, HCl, NH4Cl.
Chất nào sau đây là chất lưỡng tính?
A. NaAlO2. B. Al. C. Al(OH)3. D. AlCl3.
Dãy chất nào sau đây trong đó nitơ có số oxi hóa tăng dần:
A. NH3, N2, NO, N2O, AlN. B. NH4Cl, NO, NO2, N2O3, HNO3.
C. NH4Cl, N2O5, HNO3, Ca3N2, NO. D. NH4Cl, N2O, N2O3, NO2, HNO3.
Một dung dịch E gồm 0,03 mol Na+; 0,04 mol ; 0,02 mol Cl(; 0,03 mol và a mol ion Al3+ (bỏ qua sự điện li của nước). Giá trị của a là
A. 0,03. B. 0,04. C. 0,08. D. 0,10.
Một dung dịch chứa 0,25 mol Cu2+; 0,2 mol K+; a mol Cl- và b mol SO42-. Tổng khối lượng muối có trong dung dịch là 52,4 gam. Giá trị của a và b lần lượt là
A. 0,5 và 0,1. B. 0,4 và 0,15. C. 0,2 và 0,25. D. 0,1 và 0,3.
Nhận định nào sau đây sai ?
A. Dung dịch axit có chứa ion H+. B. Dung dịch bazơ có chứa ion OH-.
C. Dung dịch trung tính có pH=7. D. Dung dịch bazơ có pH < 7.
Trong 1 lít dung dịch Al2(SO4)3 1M chứa số mol Al3+ là
A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.
Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?
A. H2S. B. H2SO3. C. HCl. D. H3PO4.
Muối nào sau đây là muối của bazơ yếu và axit mạnh?
A. NH4Cl. B. Na2CO3. C. KNO3. D. CH3COONH4.
Dung dịch Ba(OH)2 tạo kết tủa với dung dịch:
A. HCl. B. NaNO3. C. NaHCO3. D. NaOH.
N2 thể hiện tính khử trong phản ứng với:
A. O2. B. Mg. C. Li. D. H2.
Trộn 250 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,08M và H2SO4 0,01M với 250 ml dung dịch NaOH a mol/l, thu được 500 ml dung dịch có pH = 12. Giá trị của a là
A. 0,14. B. 0,13. C
No_avatar

cho mình xin đáp án với

 

 
Gửi ý kiến