Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi THPT Quốc gia môn toán 2021

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Giáo viên Toán
Ngày gửi: 20h:19' 12-04-2021
Dung lượng: 2.5 MB
Số lượt tải: 1645
Số lượt thích: 1 người (lê ngọc)
ĐỀ THI THỬ CHUẨN CẤU TRÚC MINH HỌA
ĐỀ SỐ 02
(Đề thi có 08 trang)
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2021
Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: …………………………………………………
Số báo danh: …………………………………………………….
Câu 1: Tập hợp có 12 phần tử. Số tập con gồm 2 phần tử của là
A. B. C. D. 
Câu 2: Cho cấp số cộng có và Giá trị công sai của cấp số cộng đó là
A. B. C. D. 
Câu 3: Cho đường thẳng a song song với mặt phẳng (P). Có bao nhiêu mặt phẳng chứa a và vuông góc với (P)?
A. Không có B. Có một C. Có vô số D. Có một hoặc vô số
Câu 4: Cho hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ.
Điểm cực đại của hàm số đã cho là:
A. B. C. D. 
Câu 5: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số l là
A. B. C. D. 
Câu 6: Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?

A. B. 
C. D. 
Câu 7: Cho hàm số bậc bốn có đồ thị là đường cong trong hình bên.

Số nghiệm của phương trình là
A. 2. B. 3. C. 4. D. 
Câu 8: Cho hai số phức và Phần thực của số bằng
A. B. 5. C. D. 10100.
Câu 9: bằng
A. B. C. D. 
Câu 10: Trong không gian với hệ tọa độ cho mặt phẳng . Điểm nào dưới đây thuộc 
A. B. C. D. 
Câu 11: Cho hình hộp Gọi , lần lượt là tâm của hình bình hành và Khẳng định nào sau đây là sai?
A. B. 
C. D. 
Câu 12: Cho khối chóp có diện tích đáy và chiều cao Thể tích khối chóp đã cho bằng:
A. B. C. D. 
Câu 13: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A. B. 
C. D. 
Câu 14: Trong không gian cho Giá trị của bằng
A. B. 11. C. D. 6.
Câu 15: Phương trình có nghiệm là
A. B. C. D. 
Câu 16: Trong không gian cho đường thẳng Vectơ sau đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng 
A. B. 
C. D. 
Câu 17: Trog mặt phẳng số phức được biểu diễn bởi điểm nào trong các điểm ở hình vẽ duới đây?

A. Điểm B. Điểm C. Điểm D. Điểm 
Câu 18: Cho hàm số liên tục trên và thỏa mãn Tính
A.  B. C. D. 
Câu 19: Khối nón có chiều cao và đường kính đáy bằng 6. Thể tích khối nón bằng
A. B. C. D. 
Câu 20: Cho khối hộp hình chữ nhật có ba kích thước Thể tích của khối hộp đã cho bằng
A. 8. B. 16. C. 48. D. 12.
Câu 21: Cho hai số phức và Số phức bằng
A. B. C. D. 
Câu 22: Trong không gian cho mặt cầu . Tọa độ tâm của mặt cầu là
A. B. C. D. 
Câu 23: Cho hàm số có bảng biến thiên như sau:


 
Gửi ý kiến