Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

de thi THPTQG lan 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Huệ
Ngày gửi: 22h:16' 26-10-2018
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 109
Số lượt thích: 0 người

Đề thi: KSCL Lần 1 - THPT Kim Liên-Hà Nội.
Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề
Câu 1: Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A. B. C. D. 
Câu 2: Số mặt phẳng đối xứng của hình lăng trụ đứng có đáy là hình vuông là:
A. B. C. D. 
Câu 3: Trong các hàm số sau, hàm số nào không có giá trị nhỏ nhất?
A. B. C. D. 
Câu 4: Cho khối chóp có đáy là hình thang cân với đáy AD và BC. Biết Hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng là điểm H thuộc đoạn AD thỏa mãn tạo với đáy một góc . Tính thể tích V của khối chóp 
A. B. C. D. 
Câu 5: Tìm tập xác định D của hàm số 
A. B. 
C. D. 
Câu 6: Tìm số điểm cực trị của hàm số 
A. B. C. D. 
Câu 7: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số có tiệm cận đứng
A. B. C. D. 
Câu 8: Cho khối chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a, cạnh bên hợp đáy một góc Gọi M là điểm đối xứng với C qua D, N là trung điểm SC. Mặt phẳng chia khối chóp thành hai khối đa diện. Tính thể tích V
A. B. C. D. 
Câu 9: Cho hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây sai?

+

-

-

+ 

 A. Đồ thị hàm số không có đường tiệm cận ngang.
B. Hàm số đồng biến trên khoảng
C. Hàm số nghịch biến trên
D. Đồ thị hàm số có một đường tiệm cận đứng.
Câu 10: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số nghịch biến trên 
A. B. C. D. 
Câu 11: Tìm số tiêm cân đứng và ngang của đồ thi hàm số 
A. B. C. D. 
Câu 12: Cho hình chóp có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính thể tích V khối cầu ngoại tiếp hình chóp 
A. B. C. D. 
Câu 13: Tìm n biết luôn đúng với mọi 
A. B. C. D. 
Câu 14: Cho tam giác ABC. Tâp hợp các điểm M trong không gian thỏa mãn (với a là số thực dương không đổi) là
A. Mặt cầu bán kính B. Đường tròn bán kính 
C. Đường thẳng D. Đoạn thẳng độ dài 
Câu 15: Cho hàm số. Mênh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số đạt cực đại tại các điểm 
B. Hàm số đạt cực tiểu tại các điểm 
C. Hàm số đạt cực đại tại các điểm 
D. Hàm số đạt cực tiểu tại các điểm 
Câu 16: Tìm số giao điểm của đồ thị hai hàm số và 
A. B. C. D. 
Câu 17: Cho p, q là các số thực thỏa mãn biết . So sánh p và q.
A. B. C. D. 
Câu 18: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số đồng biến trên khoảng 
A. B. 
C. hoặc D. hoặc 
Câu 19: Tìm tất cả các giá trị thực của x để đồ thị hàm số nằm phía trên đường thẳng 
A. B. C. D. 
Câu 20: Cho các số thực dương x
 
Gửi ý kiến