Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

đề thi thptqg mon toán mã đề 104

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: trần thuận
Ngày gửi: 22h:47' 13-10-2018
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 210
Số lượt thích: 0 người

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018

ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 05 trang)
Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề


Họ, tên thí sinh: ....................................................................
Mã đề thi 104Số báo danh: ..........................................................................
Câu 1: Từ các chữ số 1,2,3,4,5,6,7,8 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm hai chữ số khác nhau ?
𝐴. 
𝐵. 
𝐶. 
𝐷. 

Câu 2: Trong không gian Oxyz ,mặt phẳng (P) : có một vectơ pháp tuyến là
𝐴. 
𝐵. 
𝐶. 
𝐷. .

Câu 3 : Cho hàm số y = ax4 + bx2+ c (a,b,c ∈ ℝ ) có đồ thị như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

 A. 0.
B. 1.

 C. 2.
D. 3.
Câu 4: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây ?
𝐴. 

𝐵.


𝐶. 


𝐷. 


Câu 5: Với 𝑎 là số thực dương tùy ý, bằng
A. .
B. .
C. .
D. .

Câu 6: Nguyên hàm của hàm số là
𝐴.
𝐵. 
𝐶.
𝐷. 

Câu 7: Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) có bảng biến thiên như sauHàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?
A. (-2; + ∞)
B. (-2 ; 3) .
C. ( 3 ; + ∞)
D. (−∞; -2 )

Câu 8: Trong không gian mặt cầu (𝑆): có bán kính bằng
A. .
B. .
C. .
D. .

Câu 9: Số phức có phần thực bằng -1 và phần ảo bằng 3 là
A. 
B. .
C. .
D. .

 Câu 10: Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng 𝑑 : 
A. 𝑃(1; 2; 5) .
B. 𝑁(1; 5; 2) .
C. 𝑄( − 1; 1; 3) .
D. 𝑀(1; 1; 3) .

Câu 11: Cho khối lăng trụ có đáy là hình vuông cạnh và chiều cao bằng Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng
A. .
B.
C. .
D. .

Câu 12: Diện tích xung quanh của hình trụ tròn xoay có bán kính đáy và độ dài đường sinh bằng
A. .
B. .
C. 
D. .

Câu 13: Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường Gọi là thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay xung quanh trục . Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
𝐴.
𝐵. 
𝐶. 
𝐷. 

Câu 14: Phương trình có nghiệm là
A. .
B. .
C. .
D. .

Câu 15: bằng
A. .
B. .
C..
D. 

Câu 16: Một người gửi tiết kiệm vào một ngân hàng với lãi suất 6, 1% /năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm người đó thu được (cả số tiền gửi ban đầu và lãi) gấp đôi số tiền gửi ban đầu, giả định trong khoảng thời gian này lãi suất không thay đổi và người đó không rút tiền ra ?
A. 31 năm.
B. 10 năm.
C. 11 năm.
D. 12 năm.

Câu 17: Cho hình chóp có vuông góc với mặt phẳng đáy , và  và . Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng đáy bằng
A. .
B.. .
C. 
D. .

Câu 18: Cho hình chóp có đáy là tam giác vuông cân tại , , 𝑆𝐴 vuông góc với mặt phẳng đáy và . Khoảng cách từ đến mặt phẳng bằng
A. .
B. .
C. .
D. .


 
Gửi ý kiến