Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

đề thi thử 2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Tiến Đức
Ngày gửi: 16h:47' 03-03-2017
Dung lượng: 427.0 KB
Số lượt tải: 166
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA (SỐ 2)

Câu 1: Hàm số . Chọn phát biểu đúng:
A. Đồng biến trên R B. Nghịch biến trên mỗi khoảng xác định
C. Đồng biến trên mỗi khoảng xác định D. giảm trên R
Câu 2: Trong các hàm số 
những hàm số nào luôn đồng biến trên từng khoảng xác định của nó:
A. ( I ) và ( II ) B. Chỉ ( I ) C. ( II ) và ( III ) D. ( I ) và ( III)
Câu 3: Điểm cực đại của đồ thị hàm số là:
A. B. C. D. 
Câu 4: Giá trị của để hàm số đạt cực tiểu tại là
A. B. C. D. 
Câu 5: Cho , phương trình có hai nghiệm . Khi đó tổng bằng
A. 5 B. 8 C. D. 
Câu 6: Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn bằng
A. 0,5 B. 0,3 C. 0, 8 D. 0,6
Câu 7: Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn là
A. 1/3 B. 1 C. 3 D. -1/3
Câu 8: Đường thẳng y = 2 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
A. B. C. D. 
Câu 9: Đồ thị hàm số có số tiệm cận đứng là
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
Câu 10: Phương trình có 3 nghiệm phân biệt với m thỏa mãn
A. B. C. D. 
Câu 11: Đồ thị sau đây là của hàm số nào ?

A. B. C. D. 

Câu 12: Kết quả rút gọn biểu thức là
A. 12 B. 120 C. 122 D. 121
Câu 13: Cho log 2 = a, log3 = b. Khi đó log72 bằng
A. 2a+3b B. 3a - 2b C. 3a – 2b D. 3a+ 2b
Câu 14: Hàm số có đạo hàm là
A. B. C. D. 
Câu 15: Tập xác định của hàm số là
A. B. C. D. 
Câu 16: Hãy chọn ý sai
A. B. C. D. 
Câu 17: Phương trình có một nghiệm là
A. x = 0 B. x = 1 C. x = 2 D. x = 3
Câu 18: Số nghiệm của phương trình là
A. 2 B. 1 C. 0 D. 3
Câu 19: Bất phương trình có nghiệm là
A. x > 2 B. C. x > 0 D. x > -1
Câu 20: Tập nghiệm của bất phương trình là
A. B. C. D. 
Câu 21: Tập nghiệm của bất phương trình là
A. B. C. D. 
Câu 22: Hàm số có họ các nguyên hàm là
A. B. C. D. 
Câu 23: Tính ta được
A. I = 2 B.I = 4 C. I = 6 D. I = 8
Câu 24: Tính ta được
A. I = B.I = C. I = D. I = 
Câu 25: Tính ta được
A. I = B. I = C. I = D. I = 
Câu 26: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y = x3 - x, y = x –x2 là
A. B. C. 12 D. 37
Câu 27: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y = 0, y = ex , x = 0, x = 1 là
A. B. e - 1 C. D. 2 - e
Câu 28: Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay miền hình phẳng giới hạn bởi các đường , x = 1 quanh trục Ox là
A. B. C. D. 
Câu 29: Số phức 4+3i có môdun là
A. 3 B. 4 C. 25 D. 5
Câu 30: Tính ta được
A. B. C. D. 
Câu 31: Cho . Khi đó
A. B. C
 
Gửi ý kiến