Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

ĐỀ THI THỬ 2019-THẦY ĐẶNG VIỆT HÙNG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: đỗ văn tuấn
Ngày gửi: 12h:41' 12-06-2019
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 1447
Số lượt thích: 1 người (Trần Ngọc Minh)Biên soạn bởi giáo viên
Đặng Việt Hùng

ĐỀ THI THỬ THPTQG NĂM 2019
CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC – ĐỀ 01
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh:
Số báo danh:

Câu 1. Tìm tọa độ điểm M là điểm biểu diễn số phức 
A. B. C. D. 
Câu 2. Họ nguyên hàm của hàm số là
A. B. C. D. 
Câu 3. Cho hàm số và liên tục trên đoạn . Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số , và hai đường thẳng Diện tích của D được tính theo công thức
A. B. 
C. D. 
Câu 4. bằng
A. B. C. 1 D. 
Câu 5. Cho hàm số có bảng biến thiên như sau
x


0

1y’

-
0
+
0
-


y


-1

3


Số nghiệm của phương trình là
A. 0 B. 2 C. 1 D. 3
Câu 6. Cho hình trụ có diện tích xung quanh bằng và bán kính đáy bằng a. Chiều cao của hình trụ đã cho bằng
A. 3a B. 2a C. D. 
Câu 7. Cho a là số thực dương bất kì, mệnh đề nào dưới đây đúng
A. B. 
C. D. 
Câu 8. Tìm điều kiện xác định của hàm số .
A. . B. C. D. .
Câu 9. Tập nghiệm của bất phương trình là
A. B. C. D. 
Câu 10. Điểm biểu diễn của số phức nào sau đây thuộc đường tròn 
A. B. C. D. 
Câu 11. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng Điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng d ?
A. B. C. D. 
Câu 12. Gọi z1 và z2 là hai nghiệm phức của phương trình Giá trị của biểu thức
bằng
A. 22. B. 11. C. 2 D. 
Câu 13. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm và . Gọi (P) là mặt phẳng chứa điểm B và vuông góc với đường thẳng AB. Mặt phẳng (P) có phương trình là
A. B. 
C. D. 
Câu 14. Cho hàm số , tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau ?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng và nghịch biến trên khoảng 
B. Hàm số đồng biến trên khoảng và 
C. Hàm số đồng biến trên khoảng và đồng biến trên khoảng 
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng và 
Câu 15. Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số là :
A. B. C. D. 
Câu 16. Đồ thị cắt Ox tại bao nhiêu điểm ?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 17. Cho hàm số . Giải bất phương trình 
A. B. C. D. 
Câu 18. Trong không gian Oxyz cho điểm và đường thẳng Tọa độ hình chiếu của điểm A trên đường thẳng d là :
A. B. C. D. 
Câu 19. Với giá trị nào của tham số m thì hàm số đạt giá trị lớn nhất trên đoạn bằng 
A. B. C. D. 
Câu 20. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt cầu và mặt phẳng Mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo đường tròn có chu vi là :
A. B. C. D. 
Câu 21. Nguyên hàm F(x) của hàm số thỏa mãn điều kiện là :
A. B. C. D. 
Câu 22. Cho hàm số có đạo hàm f’(
 
Gửi ý kiến