Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi thử 2022 - Sở GD&ĐT Thanh Hóa (lần 2)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: quangvanhai.net
Người gửi: Quang Van Hai (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:56' 10-06-2022
Dung lượng: 102.0 KB
Số lượt tải: 388
Số lượt thích: 0 người

SỞ GD&ĐT THANH HÓA

Mã đề: …

ĐỀ THI THỬ TN THPT 2022 - lần 2
Môn: Sinh học
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề.Câu 81: Phân từ nào sau đây mang bộ ba đối mã (anticodon)?
A. ADN. B. rARN. C. tARN. D. mARN
Câu 82: Dạng đột biến cấu trúc nào sau đây làm giảm số lượng gen trên một NST?
A. Mất đoạn. B. Lặp đoạn.
C. Chuyển đoạn. D. Đảo đoạn.
Câu 83: Cơ thể có kiểu gen nào sau đây là cơ thể dị hợp 2 cặp gen?
A. Ddee B. DdEe. C. DDEe. D. DdEE.
Câu 84: Động vật nào sau đây có hình thức tiêu hóa nội bào?
A. Trâu. B. Lợn. C. Trùng roi. D. Cá.
Câu 85: Cho chuỗi thức ăn: Lúa → Cào cào → Ếch → Rắn → Đại bàng. Trong chuỗi thức ăn này, đại bàng là sinh vật tiêu thụ bậc mấy?
A. Bậc 2. B. Bậc 5. C. Bậc 4. D. Bậc 3.
Câu 86: Để tạo ra các giống cây trồng lấy thân, lá, rẽ có năng suất cao người ta thường sử dụng dạng đột biến nào đưới đây?
A. Đa bội. B. Lệch bội.
C. Chuyển đoạn. D. Mất đoạn.
Câu 87: Nuôi cấy mô của cơ thể thực vật có kiểu gen AaBb sẽ thu được các cơ thể mới có kiểu gen
A. AaBB. B. aabb. C. AABB. D. AaBb.
Câu 88: Theo lí thuyết, nếu không xảy ra đột biến thi cơ thể có kiểu gen với tần số hoán vị là 20% cho giao tử Ab chiếm tỉ lệ
A. 20%. B. 30%. C. 40%. D. 10%
Câu 89: Theo lý thuyết, phép lai P: thu được đời F1 có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen?
A. 4. B. 7. C. 1. D. 2.
Câu 90: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, lừa cái giao phối với ngựa đực sinh ra con la không có khả năng sinh sản là ví dụ minh họa cơ chế cách li nào sau đây?
A. Cách li tập tính. B. Cách li sau hợp tử.
C. Cách li nơi ở. D. Cách li cơ học.
Câu 91: Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai nào dưới đây cho đời con có tỉ lệ kiểu gen 1: 2: 1 ?
A. AA × Aa. B. Aa × Aa. C. Aa × aa. D. AA × AA.
Câu 92: Một quần thê, xét một gen có 2 alen A và a trong đó tần số alen A bằng 0,2. Tần số alen a trong quần thể là
A. 0,6. B. 0,2. C. 0,4. D. 0,8.
Câu 93: Trong công nghệ gen, loại enzim nào được sử dụng trong kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp?
A. Enzim Amilase. B. Enzim cắt giới hạn (restrictase).
C. Enzim ADN polimerase. D. Enzim ARN polimerase.
Câu 94: Theo quan điểm thuyết tiến hóa hiện đại, tiến hóa nhỏ là quá trình
A. biến đổi tần số các alen và thành phần kiểu gen của quần thể.
B. biến đổi kiểu hình của quần thể gốc đưa đến hình thành loài mới.
C. hình thành các đơn vị phân loại trên loài như: chi, họ, bộ, lớp, ngành.
D. biến đổi thành phần kiểu gen dẫn tới biến đổi kiểu hình mới.
Câu 95: Hiện tượng cá mập con khi mới nở ra sử dụng ngay những trứng chưa nở làm thức ăn là một ví dụ về mối quan hệ
A. kí sinh - vật chủ. B. ức chế cảm nhiễm.
C. cạnh tranh cùng loài. D. sinh vật này ăn sinh vật khác.
Câu 96: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây đóng vai trò cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho chọn giống và tiến hóa?
A. Giao phối ngẫu nhiên. B. Các yếu tố ngẫu nhiên.
C. Giao phối không ngẫu nhiên. D. Đột biến.
Câu 97: Cách viết kiểu gen nào dưới
 
Gửi ý kiến