Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Đề thi thử có đáp án, 4 đề

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: lê ngọc
Ngày gửi: 23h:31' 16-04-2018
Dung lượng: 2.8 MB
Số lượt tải: 786
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD & ĐT NGHỆ AN KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018
ĐỀ THI THỬ Bài thi: TOÁN
( Đề thi có 05 trang) Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Họ và tên:……………………………………………………….SBD:………………………………………….
Giám thị 1:…………………………………………Giám thị 2:………………………………………………..
Mã đề 002
Câu 1: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng Vecto nào dưới đây là vecto chỉ phương của d?
A. B. C. D. 
Câu 2: Họ nguyên hàm của hàm số là
A. B. C. D. 
Câu 3: Trong không gian Oxyz, cho hai điểm Độ dài đoạn AB bằng:
A. 2 B. C. D. 6
Câu 4: Cho cấp số cộng biết và Gía trị của bằng
A. 29 B. 31 C. 35 D. 53
Câu 5: Giới hạn bằng
A. B. C. 0 D. 1
Câu 6: Điểm nào trong hình vẽ dưới đây là điểm biễu diễn của số phức 

A. P B. M C. N D. Q
Câu 7: Nghiệm của phương trình là:
A. B. C. D. 
Câu 8: Cho khối chóp có diện tích đáy B, chiều cao h. Thể tích khối chóp bằng:
A. B. C. D. 
Câu 9: Cho hàm số giá trị bằng
A. 6 B. 8 C. 3 D. 12
Câu 10: Thể tích của khối nón có chiều cao bằng 5 và bán kính bằng 3:
A. B. C. D. 
Câu 11: Với a, b là các số thực dương. Biểu thức bằng
A. B. C. D. 
Câu 12: Tích phân bằng
A. B. C. D. 
Câu 13: Cho hàm số có bảng biến thiên như sau0

2

++

31Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại điểm x = ?
A. 2 B. 1 C. 0 D. 3
Câu 14: Hàm số nghịch biến trên khoảng
A. B. C. D. 
Câu 15: Trong không gian Oxyz, điểm nào dưới đây nằm trên mặt phẳng 
A. B. C. D. 
Câu 16: Biết , với a, b, c là các số nguyên. Tính :
 B. C. D. 
Câu 17: Gía trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn bằng:
A. -3 B. 0 C. 2 D. 3
Câu 18: Cho hai số phức và . Tính môđun của số phức
A. B. C. D. 
Câu 19: Tính đạo hàm của hàm số 
A. B. C. D. 
Câu 20: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho phương trình mặt phẳng (P) :. Vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) ?
A. B. C. D. 
Câu 21: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang vuông tại A và D; SD vuông góc với mặt đáy Tính khoảng cách giữa đường thẳng CD và mặt phẳng (SAB).
A. B. C. D. 
Câu 22: Tìm nguyên hàm của hàm số
A. B.
C. D. 
Câu 23: Tập hợp tất cả các điểm biễu diễn các số phức z thõa mãn là đường tròn có tâm I và bán kính R lần lượt là
A. B. C. D. 
Câu 24: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình có hai nghiệm nguyên phân biệt
A. 1 B. 5 C. 2 D. 4

Câu 25: Cho tập
 
Gửi ý kiến