Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi thử Đại học môn Hoá và đáp án

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tổng hợp từ tailieu.vn
Người gửi: Tôn Nữ Bích Vân (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:24' 25-06-2013
Dung lượng: 320.0 KB
Số lượt tải: 1183
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KÌ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013

MÔN: HÓA HỌC – KHỐI B
Thời gian làm bài: 90 phút;không kể thời gian giao đề
(đề thi gồm 5 trang)Mã đề thi 061

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
I.Phần chung dành cho tất cả thí sinh ( 40 câu)

Câu 1: Hòa tan hết 19,9 gam hỗn hợp gồm Na, K, Ba vào nước thu được 4 lít dung dịch X có pH = 13. Trung hòa dung dịch X bằng axit H2SO4 vừa đủ sau phản ứng thu được 23,3 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của Na trong hỗn hợp trên là
A. 11,56%. B. 16%. C. 17,8%. D. 62,55%.
Câu 2: Cho 13,12 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4, Fe2O3 vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được sản phẩm khử gồm hai khí NO, N2O có thể tích V lít (đktc) và có tỉ khối so với H2 là 18,5. Mặt khác nếu cho cùng lượng X trên tác dụng với khí CO dư thì sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 9,8 gam Fe. Giá trị của V là
A. 0,448. B. 3,36. C. 2,24. D. 3,136.
Câu 3: Câu nào sau đây là đúng khi nói về hiệu ứng nhà kính và mưa axit?
A. Khí gây ra hiệu ứng nhà kính là SO2 và khí gây ra mưa axit là CO2; NO2
B. Khí gây ra hiệu ứng nhà kính là NO2 và khí gây ra mưa axit là SO2; CO2
C. Khí gây ra hiệu ứng nhà kính là CO2 và khí gây ra mưa axit là SO2; NO2
D. Khí gây ra hiệu ứng nhà kính là SO2; CO2 và khí gây ra mưa axit là NO2
Câu 4: Phát biểu đúng là
A. Người ta sử dụng ozon để tẩy trắng tinh bột và dầu ăn.
B. O2 có tính oxi hóa mạnh hơn O3
C. O2 và O3 có tính oxi hóa mạnh như nhau.
D. Ở trạng thái rắn, NaCl tồn tại dưới dạng tinh thể phân tử.
Câu 5: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Na, Ba, K vào nước thu được x gam khí H2. Nếu cho m gam hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch HCl dư, rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thì khối lượng muối khan thu được là
A. (m + 35,5x) gam. B. (m + 142x) gam. C. (m + 17,75x) gam. D. (m + 71x) gam.
Câu 6: Bình kín có thể tích không đổi là 0,5 lít chứa 0,5 mol H2 và 0,5 mol N2 ở t0C, khi ở trạng thái cân bằng có 0,2 mol NH3 được tạo thành. Giá trị của hằng số cân bằng K là
A. 4,25. B. 12,5. C. 0,32. D. 3,125.
Câu 7: Có bao nhiêu chất là dẫn xuất của benzen có công thức phân tử C8H10O khi bị oxi hóa bởi CuO đun nóng cho sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc?
A. 4. B. 3. C. 5. D. 1.
Câu 8: Cho Cr(Z = 24), Cu(Z = 29), Fe (Z = 26), Br (Z = 35)Cấu hình e của nguyên tử và ion nào sai.
A. Cr: 1s22s22p63s23p63d54s1 B. Br(: 1s22s22p63s23p63d104s24p6
C. Fe3+ : 1s22s22p63s23p63d5 D. Cu+: 1s22s22p63s23p63d94s1
Câu 9: Nung nóng a mol hỗn hợp X gồm C2H2 và H2 trong bình kín có xúc tác thích hợp thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn Y qua lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 24 gam kết tủa và hỗn hợp khí Z. Hỗn hợp Z làm mất màu tối đa 40 gam brom trong dung dịch và còn lại hỗn hợp khí T. Đốt cháy hoàn toàn T thu được 11,7 gam nước. Vậy giá trị của a là
A. 1. B. 0,9. C. 1,25. D. 2,5.
Câu 10: Khi thủy phân không hoàn toàn pentapeptit Ala-Gly-Val-Gly-Ala được tối đa bao nhiêu tripeptit khác nhau?
A. 4. B. 3. C. 1. D. 2.
Câu 11: Cation M+ có cấu hình electron ở lớp vỏ ngoài cùng là 2p6. Vị trí của M trong bảng tuần hoàn là
A. chu kì 3, nhóm IIIA B. chu
 
Gửi ý kiến