Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi thử Đại học môn Hoá và đáp án

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tổng hợp từ tailieu.vn
Người gửi: Tôn Nữ Bích Vân (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:57' 30-06-2013
Dung lượng: 179.5 KB
Số lượt tải: 393
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD-ĐT BẮC GIANG
TRƯỜNG THPT NGÔ SỸ LIÊN
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC
MÔN: HÓA HỌC KHỐI A,B
(Thời gian làm bài 90 phút )


Họ, tên thí sinh:..................................................................
Số báo danh:................................phòng thi............................

Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Si =28; P =31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39;Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Ni = 59; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; I = 127; Ba = 137; Sn = 118,7;

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1. Trong các hoá chất Cu, C, S, Na2SO3, FeS , O2, H2SO4 đặc. Cho từng cặp chất phản ứng với nhau trong điều kiện thích hợp thì số cặp chất có phản ứng tạo ra khí SO2 là
A. 6 B. 7 C. 9 D. 8
Câu 2. Thực hiên các thí nghiệm sau:
(1) Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4. (5) Cho MnO2 vào dung dịch HCl đặc, nóng.
(2) Sục khí SO2 vào dung dịch H2S. (6) Cho Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng.
(3) Sục hỗn hợp khí NO2 và O2 vào nước. (7) Cho SiO2 vào dung dịch HF.
(4) Cho Fe2O3 vào dung dịch HI. Số thí nghiệm có phản ứng oxi hóa- khử xảy ra là:
A. 4 B. 6 C. 5 D. 3
Câu 3. Hỗn hợp T gồm hai axit cacboxylic no mạch hở.
- Thí nghiệm 1: Đốt cháy hoàn toàn a mol hỗn hợp T thu được a mol H2O.
- Thí nghiệm 2: a mol hỗn hợp T tác dụng với dung dịch NaHCO3 dư thu được 1,6 a mol CO2.
Phần trăm khối lượng của axit có phân tử khối nhỏ hơn trong T là
A. 40,00%. B. 46,67%. C. 31,76%. D. 25,41%.
Câu 4. Hoà tan hoàn toàn 74 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 bằng dd H2SO4 loãng dư sinh ra 178 gam muối sunfat. Nếu cũng cho 74 gam hỗn hợp X trên phản ứng với lượng dư khí CO ở nhiệt độ cao và dẫn sản phẩm khí qua dd nước vôi trong dư thì khối lượng kết tủa thu được là (các phản ứng xảy ra hoàn toàn)
A. 130 g B. 150 g C. 180 g D. 240 g
Câu 5 Thủy phân hoàn toàn 1mol este X cần dùng 3 mol KOH. Hỗn hợp sản phẩm thu được gồm glixerol, muối của axit oleic và axit panmitic. Tổng số đồng phân của X là:
A. 18 B. 3 C. 2 D. 6.
Câu 6. Hỗn hợp khí X gồm H2 , anken A, ankin B có tỉ khối so với He là 3,9 ( A và B có cùng số nguyên tử C). Dẫn hỗn hợp X qua bột Ni nung nóng, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với hỗn hợp ban đầu là 20/9. CTPT của A, và B là:
A. C2H4 và C2H2 B. C3H6 và C3H4 C. C4H8 và C4H6 D. C5H10 và C5H8
Câu 7 Cho các chất sau: Fe, Mg, Cu, AgNO3, CuCl2, Fe(NO3)2. Số cặp chất tác dụng với nhau là?
A. 8. B. 6 C. 9 D. 7.
Câu 8. Cho phenol lỏng phản ứng lần lượt với các chất: Na, NaOH, NaHCO3, HCl, C2H5OH, Br2, HNO3 (H2SO4 đ xt). Số phản ứng xảy ra là
A. 6 B. 4 C. 3 D. 5
Câu 9. Các nguyên tố từ Natri đến Clo, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì:
(1) bán kính nguyên tử tăng. (2) độ âm điện giảm.
(3) năng lượng ion hoá thứ nhất tăng dần. (4) tính bazơ của oxit và hiđroxit giảm dần.
(5) tính kim loại tăng dần. (6) tính phi kim giảm dần.
Số nhận định đúng là
A. 2. B. 3 C. 1. D. 4.
Câu 10. Cho phương trình ion thu gọn sau: a Al
 
Gửi ý kiến