Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ THI THỬ DC2 2017 LẦN 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Dương
Ngày gửi: 15h:02' 14-06-2017
Dung lượng: 67.0 KB
Số lượt tải: 159
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT DIỄN CHÂU 2

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN 1 - 2017
Môn: HÓA HỌC (Thời gian làm bài: 50 phút; 40 câu trắc nghiệm)Họ và tên .........................................................................................Số báo danh ..........................
Mã đề thi 140Cho khối lượng nguyên tử của các nguyên tố (theo đvC): H = 1; C = 12 ; N = 14 ; O = 16 ; Na = 23 ; K = 39 ;
Ba = 137 ; Al = 27 ; Cl = 35,5 ; S = 32 ; Ag = 108 ; Fe = 56 ; Cu = 64 ; Ca = 40 ; Zn = 65 ; Mg = 24 ; Br = 80 ;
Cr = 52 ; Li = 7 ; Pb =207

Câu 1: Thủy phân 445,05 gam peptit Val-Gly-Gly-Val-Gly thu được hỗn hợp X gồm 127,5 gam Gly; 163,8 gam Val; 39,6 gam Gly-Gly; 87 gam Val-Gly; 23,1 gam Gly-Val-Gly và m gam một pentapeptit X1. Giá trị của m là
A. 58,050. B. 77,400. C. 4,050. D. 22,059.
Câu 2: Tơ nitron dai, bền với nhiệt, giữ nhiệt tốt, thường được dùng để dệt vải và may quần áo ấm. Trùng hợp chất nào sau đây tạo thành polime dùng để sản xuất tơ nitron?
A. H2N-[CH2]6-NH2. B. CH2=CH-CN.
C. CH2=CH-CH3. D. H2N-[CH2]5-COOH.
Câu 3: Chất có phản ứng màu biure là
A. Gly-Val. B. tinh bột. C. tristearin. D. Ala-Glu-Gly.
Câu 4: Trong các polime cho dưới đây, polime nào không phải là polime tổng hợp?
A. P.V.C. B. Xenlulozơ triaxetat. C. Polistiren. D. Nilon -6.
Câu 5: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Saccarozơ làm mất màu nước brom.
B. Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.
C. Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong NH3.
D. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.
Câu 6: Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư;
(b) Dẫn khí H2 (dư) qua bột MgO nung nóng;
(c) Cho dung dịch AgNO3 tác dụng với dung dịch Fe(NO3)2 dư;
(d) Cho Na vào dung dịch MgSO4;
(e) Nhiệt phân Hg(NO3)2;
(g) Đốt Ag2S trong không khí;
(h). Điện phân dung dịch Cu(NO3)2 với cực dương làm bằng đồng, cực âm làm bằng thép.
Số thí nghiệm không tạo thành kim loại là
A. 2. B. 4. C. 3. D. 5.
Câu 7: Chọn câu đúng:
A. Etylamin là amin bậc 2.
B. Metylamin là chất khí ở điều kiện thường, mùi khai và làm xanh quỳ tím.
C. Anilin có khả năng làm quỳ tím hóa xanh.
D. Anilin tham gia phản ứng thế Brom vào vòng thơm khó hơn benzen
Câu 8: Hỗn hợp M gồm axit X, ancol Y và este Z (tạo thành từ X và Y) đều đơn chức; trong đó số mol X gấp hai lần số mol Y. Biết 17,35 gam M tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH, thu được 16,4 gam muối khan và 8,05 gam ancol. Công thức của X và Y là
A. CH3COOH và C2H5OH. B. HCOOH và CH3OH.
C. HCOOH và C3H7OH. D. CH3COOH và CH3OH.
Câu 9: Cho các polime sau: PE, PVC, cao su Buna, PS, amilozơ, amilopectin; xenlulozơ, nhựa novolac, cao su sau lưu hóa; tơ nilon -7. Số chất có cấu tạo mạch thẳng là
A. 9 B. 8 C. 6 D. 7
Câu 10: Cho chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H12O3N2 tác dụng với dung dịch NaOH (dư) sau đó cô cạn dung dịch thu được chất hữu cơ đơn chức Y và phần chất rắn chỉ chứa các chất vô cơ. Nếu cho X tác dụng với dung dịch HCl dư sau đó cô cạn dung dịch thì được phần chất rắn và giải phóng khí Z. Phân tử khối của Y và Z lần lượt là
A. 31; 46 B. 31; 44 C. 45; 46 D. 45 ; 44.
Câu 11: Cho
 
Gửi ý kiến