Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

De thi thu DH 2009-co DA

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Văn Quân
Ngày gửi: 00h:25' 23-06-2009
Dung lượng: 125.0 KB
Số lượt tải: 222
Số lượt thích: 0 người

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG
MÔN HÓA HỌC NĂM 2008
Thời gian: 90 phút

Câu 1: Trong các chất sau, chất nào không tạo liên kết hiđro với nước?
NH3. B. HF. C. CH3-CH3. D. CH3-CH2-OH.
Câu 2: Có bao nhiêu kiểu liên kết hiđro giữa các phân tử H2O?
1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 3: Liên kết hiđro giữa các phân tử nào sau đây là bền vững nhất?
H2O B. CH3COOH C. CH3CH2OH D. CH3CH2NH2
Câu 4: Axit flo hiđric yếu hơn axít clohiđric vì
flo âm điện hơn clo. B. HF nhẹ hơn HCl.
C. liên kết hiđro của HF bền hơn của HCl. D. HF phân cực mạnh hơn HCl.
Câu 5: Các chất H2O, CH3OH, HCHO, HCOOH, C2H5OH. CH3COOH có nhiệt độ sôi tương ứng kí hiệu là s1, s2, s3, s4, s5, s6. Nếu xếp nhiệt độ sôi tăng dần từ đầu đến cuối thì có trật tự sau
s1, s2, s3, s4, s5, s6. B. s3, s2, s4, s1, s6, s5.
s2, s4, s3, s1, s6, s5. D. s3, s2, s5, s1,s4, s6.
Câu 6: Một anken (có 6 nguyên tử C), phản ứng với dung dịch KMnO4, trong môi trường axít, chỉ cho một sản phẩm oxi hóa là CH3-CO-CH3, anken đó là
2,3-đimetyl-2-buten. B. 3-metyl-2-penten. C. isopren. D. trans-3-hexen.
Câu 7: Nguyên tử có cấu hình electron là 1s22s22p63s23p1. Hạt nhân nguyên tử X có
A). 13 proton và 14 nơtron B). 13 proton và 14 electron
C). 14 proton và 14 nơtron D). 14 proton và 13 nơtron
Câu 8: Nguyên tử của nguyên tố X có 19 electron, ở trạng thái cơ bản X có số obitan chứa electron là
A). 9 B). 11 C). 8 D). 10
Câu 9: Có thể điều chế bạc kim loại từ dung dịch AgNO3 bằng cách
A. điện phân với điện cực than chì. B. nhiệt phân.
C. điện phân với điện cực Au. D. cho tác dụng với kim loại mạnh như Canxi.
Câu 10: Điện phân dung dịch CuSO4 nồng độ 0,5M với điện cực trơ trong thì thu được 1gam Cu. Nếu dùng dòng điện một chiều có cường độ 1A, thì thời gian điện phân tối thiểu là
50 phút 15 giây. B. 40 phút 15 giây. C. 0,45 giờ. D. 0,65 giờ.
Câu 11: Phương pháp thủy luyện dùng để điều chế
kim loại có tính khử yếu. B. kim loại mà ion dương của nó có tính oxy hóa yếu.
C. kim loại hoạt động mạnh. D. kim loại có cặp oxi hóa-khử đứng trước Zn2+/Zn.
Câu 12: Nếu NaCl kết tinh theo kiểu mạng lập phương tâm khối, thì số ion clo tiếp giáp với mỗi ion natri là
6. B. 4. C. 8. D. 12.
Câu 13: Chất phải thêm vào dung dịch (dung môi nước) để làm pH thay đổi từ 12 thành 10 là
khí hidro clorua B. nước cất. C. natri hidroxit. D. natri axetat.
Câu 14: Để làm thay đổi pH của dung dịch(dung môi nước) từ 4 thành 6, thì cần pha dung dịch với nước theo tỉ lệ thể tích là
1:99. B. 99:1 C. 2:3. D. 3:2.
Câu 15: Dung dịch có pH=4 sẽ có nồng độ ion OH- bằng
10-4 B. 4 C. 10-10 D. 104
Câu 16: Khi trộn những thể tích bằng nhau của dung dịch HNO3 0,01M và dung dịch NaOH 0,03M thì thu được dung dịch có pH bằng
9 B. 12,30 C. 13 D. 12

Câu 17: Cho các chất A ( C4H10), B (C4H9Cl), C (C4H10O), D (C4H11N). số lượng các đồng phân của A ,B,C,D tương ứng là
2; 4; 6; 8. B. 2; 3 ; 5; 7. C. 2; 4; 7; 8 D. 2; 4; 5; 7.
Câu 18: Cho các chất A (C4H10), B (C4H9Cl), C (C4H10O), D (C4H11N). Nguyên nhân gây ra sự tăng số lượng các đồng phân từ A đến D là do
A. hóa trị của các nguyên tố thế tăng làm tăng thứ tự liên kết trong phân tử B
 
Gửi ý kiến