Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

đê thi thử hay 2020

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: thầy Nhượng
Người gửi: lê sỹ nhượng
Ngày gửi: 20h:09' 18-08-2020
Dung lượng: 285.0 KB
Số lượt tải: 112
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI THỬ TN THPT NĂM HỌC 2019-2020
MÔN: VẬT LÝ( 05/08/2020)
Thời gian làm bài:50 phút ( không kể thời gian giao đề)
Cho biết: Gia tốc trọng trường g = 10m/s2; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10−19 C; tốc độ ánh sáng trong chân không e = 3.108 m/s; số Avôgadrô NA = 6,022.1023 mol−1; 1 u = 931,5 MeV/c2.
Câu 1: Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 10cos2πt cm. Nhận định nào không đúng?
A.Pha ban đầu φ = –0,5π rad. B. Chu kỳ T = 1 s.
C. Gốc thời gian lúc vật ở li độ x = 10 cm. D. Biên độ A = 10 cm.
Câu 2: Tìm phát biểu sai:
A. Chu kỳ con lắc đơn dao động nhỏ không phụ thuộc biên độ dao động.
B. Tần số của con lắc đơn dao động nhỏ tỉ lệ với cân bậc hai của gia tốc trọng trường.
C. Chu kỳ của con lắc đơn dao động nhỏ tỉ lệ với căn bậc hai của chiều dài của nó.
D. Tần số con lắc đơn tỉ lệ với căn bậc hai khối lượng của nó.
Câu 3: Điện năng tiêu thụ được đo bằng
A. vôn kế. B. công tơ điện. C. tĩnh điện kế. D. ampe kế.
Câu 4: Công thức xác định cường độ điện trường gây ra bởi điện tích Q < 0, tại một điểm trong chân không, cách điện tích Q một khoảng r là
A. B. C. D.
Câu 5: Một hệ dao động cơ đang thực hiện dao động cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi:
A.chu kì của lực cưỡng bức lớn hơn chu kì dao động riêng của hệ.
B. tần số của lực cưỡng bức lớn hơn tần số dao động riêng của hệ.
C. tần số của lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ.
D.chu kì của lực cưỡng bức nhỏ hơn chu kì dao động riêng của hệ.
Câu 6: Một con lắc đơn, gồm một vật nhỏ gắn với sợi dây có chiều dài l không đổi. Chu kì dao động nhỏ của con lắc tại nơi có gia tốc rơi tự do g là:
A. B. C. D.
Câu 7: Những đặc trưng nào sau đây là đặc trưng vật lý của âm?
A. tần số, cường độ âm, đồ thị âm. B. tần số, độ to, đồ thị âm.
C. tần số, đồ thị âm, âm sắc. D. tần số, đồ thị âm, độ cao.
Câu 8: Một sóng điện từ truyền trong không gian, tại một điểm M trên phương truyền sóng, nếu cường độ điện trường là E = E0cos(ωt + φ) thì cảm ứng từ là
A. B = B0cos(ωt + φ). B.B = B0cos(ωt + φ + π).
C.B = B0cos(ωt + φ + π/2). D.B = B0cos(ωt + φ - π/2).
Câu 9.Hai dao động điều hòa: x1 = A1cosωt và x2 = A2cos(ωt + π). Biên độ dao động tổng hợp của hai động này là
A. B. C. A = A1 + A2. D. 
Câu 10: Biểu thức cường độ dòng điện trong một đoạn mạch xoay chiều AB là
i=4cos(100). Tại thời điểm t = 0,04s cường độ dòng điện trong mạch có giá trị.
A. i = 4A B. i = A C. i =A D. i = 2A
Câu 11:Đặt điện áp u = U0cos(ωt) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Gọi i là cường độ dòng điện tức thời trong đoạn mạch; u1, u2, u3 lần lượt là điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở, giữa hai đầu cuộn cảm và giữa hai đầu tụ điện. Hệ thức đúng là
A. i = . B. i = . C. i = u3(C. D. i = .
Câu 12: Trong quá trình truyền tải điện năng, biện pháp giảm hao phí trên đường dây tải điện được sử dụng chủ yếu hiện nay là
A. giảm công suất truyền tải. B. tăng chiều dài đường dây.
C.
 
Gửi ý kiến