Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ THI THỬ HAY

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: http://dethi.violet.vn
Người gửi: Nguyễn Viết Long
Ngày gửi: 19h:31' 03-01-2013
Dung lượng: 159.0 KB
Số lượt tải: 336
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 - NĂM 2012-2013
(Đề thi gồm có 6 trang) Môn: HOÁ HỌC – Khối A
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Họ và tên thí sinh:.......................................................................
Số báo danh:...............................................................................

Cho biết khối lượng nguyên tử: của các nguyên tố: H=1; C=12; N=14; O=16; F=19; Na=23; Mg=24; Al=27; P=31; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Cr=52; Mn=55; Fe=56; Cu=64; Zn=65; Br=80; Ag=108; I=127; Ba=137; Au=197; Pb=207.

I/ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (Từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Một pin điện hóa có điện cực Zn nhúng trong dung dịch ZnSO4 và điện cực Cu nhúng trong dung dịch CuSO4. Ta thấy :
A. Điện cực Cu xảy ra quá trình khử
B. Điện cực Zn tăng còn điện cực Cu giảm
C. Điện cực Cu xảy ra sự oxi hóa
D. Điện cực Zn xảy ra sự khử.
Câu 2: Cho phản ứng :
CH3COCH3 + KMnO4 + KHSO4 CH3COOH + MnSO4 + K2SO4 + CO2 H2O
Hãy cho biết tổng hệ số tối giản của phương trình trên sau khi cân bằng là :
A. 88 B. 44 C. 176 D. 352
Câu 3: Trường hợp nào sau đây tạo ra kim loại :
A. Đốt FeS2 trong oxi dư .
B. Nung hỗn hợp quặng apatit , đá xà vân và than cốc trong lò đứng.
C. Đốt Ag2S trong khí oxi dư .
D. Nung hỗn hợp quặng photphoric, cát và than cốc trong lò điện .
Câu 4: Cho các phát biểu sau về phân bón :
Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng hàm lượng % P2O5 tương ứng với lượng photpho trong thành phần của nó .
Supe photphat đơn có thành phần chỉ gồm Ca(H2PO4)2.
Supe photphat kép có thành phần gồm Ca(H2PO4)2 và CaSO4.
Phân đạm có độ dinh dưỡng được đánh giá bằng % K2O .
NPK là phân bón chứa ba thành phần N , P , K .
Amophot là phân bón chứa hai thành phần NH4H2PO4 và KNO3.
Phân urê được điều chế bằng phản ứng giữa CO và NH3.
Phân đạm 1 lá là NH4NO3 và đạm 2 lá là (NH4)2SO4.
Số các phát biểu đúng là :
A. 2. B. 4. C. 3. D. 7.
Câu 5: Hỗn hợp X gồm hai ancol đơn chức, mạch hở thuộc cùng dãy đồng đẳng và 3 ete tạo ra từ hai ancol đó. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ V lít O2 (đktc) thu được 0,81 mol CO2 và 0,99 mol H2O. Giá trị của m và V lần lượt là
A. 14,58 và 29,232. B. 16,20 và 29,232. C. 16,20 và 27,216. D. 14,58 và 27,216.
Câu 6: Cho hỗn hợp X gồm K2O, NH4Cl, KHCO3 và CaCl2 (số mol mỗi chất đều bằng nhau) vào nước dư, đun nóng thu được dung dịch chứa
A. KHCO3, KOH, CaCl2, NH4Cl. B. KCl, K2CO3, NH4Cl.
C. KCl, KOH. D. KCl.
Câu 7: Tiến hành các thí nghiệm sau:
(1) Sục khí H2S vào dung dịch FeSO4. (2) Sục khí H2S vào dung dịch CuSO4.
(3) Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Na2SiO3. (4) Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch Ca(OH)2.
(5) Nhỏ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3.
(6) Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3.
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là
A. 5. B. 4. C. 3. D. 6.
Câu 8: Điều nào sau đây không đúng ?
A. Nước Giaven dùng phổ biến hơn clorua vôi
B. Điều chế nước Giaven trong công nghiệp bằng cách điện phân dung dịch NaCl, không có màng ngăn xốp.
C. Ozon có nhiều ứng dụng như tẩy trắng bột giấy , dầu ăn , chữa sâu răng, sát trùng nước.
D. Axit H2SO4 được dùng nhiều nhất trong các hợp chất vô cơ .
Câu
 
Gửi ý kiến