Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi thử HK I lớp 12

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lý Văn Duơng
Ngày gửi: 19h:51' 08-12-2017
Dung lượng: 35.8 KB
Số lượt tải: 715
Số lượt thích: 0 người
Sở GDĐT Bắc Giang Đề trù bị thi HK I (2017 - 2018)
Trường PT DTNT Lục Ngạn Môn: Hóa Học 12
Thời gian: 50 phút.

Thí sinh điền đáp án trắc nghiệm vào bảng answer.

Câu 1:Để phân biệt giữa glucozơ và fructozơ có thể dùng thuốc thử là:
A.Nước Br2. B.AgNO3/NH3.C.Cu(OH)2/OH- .D. Br2trong CCl4.
Câu 2: Chia hỗn hợp gồm 2 kim loại A, B có hoá trị không đổi thành 2 phần bằng nhau. Hoà tan hết phần 1 trong dung dịch HCl, tạo ra 1,792 lít H2(điều kiện tiêu chuẩn). Phần 2 nung trong O2 thu được 2,84 gam hỗn hợp oxit. Khối lượng hỗn hợp 2 kim loại ban đầu là
A.1,56gam.B.3,12gam. C.2,64gam.D. 5,08gam.
Câu 3:Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Trùng hợp stiren thu đượcpoli(phenol-fomanđehit).
B. Trùng ngưng buta-1,3-đien với stiren có xúc tác Na được cao subuna-S.
C. Tơ visco là tơ tổnghợp.
D. Poli(etylen-terephtalat) được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng các monome tươngứng.
Câu 4: Để rửa sạch chai lọ đựng Anilin, nên dùng cách nào sau đây?
A. Rửa bằng dung dịch NaOH sau đó rửa lại bằngnước.
B. Rửa bằng xàphòng.
C. Rửa bằng dung dịch HCl sau đó rửa lại bằngnước.
D. Rửa bằngnước.
Câu 5: Khối lượng của một đoạn mạch tơ nilon–6,6 là 27346 đvC và của một đoạn mạch tơ capron là 17176 đvC. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch nilon–6,6 và capron nêu trên lần lượt là
A. 113và152.B.113 và114.C. 121và152.D. 121 và114.
Câu 6: Cho 8,9 gam một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tửC3H7O2N phản ứng với 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 11,7 gam chất rắn. Công thức cấu tạo thu gọn của X là
A.H2NCH2CH2COOH.B.H2NCH2COOCH3
C.HCOOH3NCH=CH2. D.CH2=CHCOONH4.
Câu 7:Phát biểu nào sau đâykhông đúng?
A. Để đồ vật bằng thép ra ngoài không khíẩm thìđồ vật đó sẽ bịăn mònđiệnhoá.
B. Mộtmiếngvậtđồhộpbằngsắttây(sắttrángthiếc)bịxâyxáttậnbêntrong,đểtrongkhôngkhíẩmthìSnsẽbị ăn mòntrước.
C. Nối thanh Zn với vỏ tàu thuỷ bằng thép thì vỏ tàu thủy sẽ được bảovệ.
D. Các thiết bị máy móc bằng kim loại tiếp xúc với hơi nước nhiệt độ cao có khả năng bị ăn mòn hoá học.
Câu 8: Muốn tổng hợp 120kg Poli(metyl metacrylat) thìkhối lượng của axit và ancol tương ứng cần dùng lần lượt là bao nhiêu? Biết hiệu suất phản ứng este hoá và trùng hợp lần lượt là 60% và80%.
A. 108kgvà40kg.B.215kgvà80kg.C. 129kgvà48kg. D. 215kg và48kg.
Câu 9: Loại polime nào được mệnh danh là “ Vua của chất dẻo”
A. Teflon.B. PVC.C. PE.D. PP.
Câu 10: Khi đốt cháy hoàn toàn một amin no, đơn chức X thu được 13,2gam khí CO2, khí N2, và 8,1 gam H2O. Công thức phân tử của X là
A.C2H7N. B.C4H9N.C.C3H7N. D.C3H9N.
Câu 11: Xenlulozơ không được dùng để sản xuất:
A.Ancoletylic. B.Tơvisco.C.Tơnilon. D. Tơaxetat.
Câu 12: Khi thủy phân 0,01 mol este của một ancol đa chức và một axit đơn chức phải dùng 1,2 gam NaOH. Mặt khác khi thủy phân 6,35 gam este đó cần 3 gam NaOH và thu được 7,05 gam muối. Công thức cấu tạo thu gọn của este là
A. C3H5(OCOCH3)2(OH).B.C2H4(OCOC2H3)2.
C.C3H5(OCOC2H3)3.D.C3H5(OCOC2H5)3.
Câu 13: Este X là dẫn xuất của benzen có công thức phân tử C9H8O2 tác dụng với NaOH dư cho 2 muối và nước, các muối đều có khối lượng mol lớn hơn khối lượng mol của natri axetat. X có khả năng cộng hợp brom theo tỉ lệ mol 1:1. Công thức cấu tạo thu gọn của Xlà :
A.HCOOCH=CH–C6H5.B.HCOOC6H4CH=CH2.
C.C6H5COOCH=CH2.D.CH2=CH–COOC6H5.
Câu 14: Hãy sắp xếp các chất sau theo thứ tự tăng dần tính bazơ:
(1) C6H5NH2;(2) C2H5NH2; (3) (C2H5)2NH; (4) NaOH
No_avatar
Tôi tên Lý Trần Phúc tôi đã có gửi 1 đề kiểm tra HKI môn Hóa lớp 12!Và bị người gửi là Lý Văn Dương lấy để tải lên nhưng nói trích nguồn gốc.
 
Gửi ý kiến