Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ THI THỬ HKI LỚP 12

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Văn Mai
Ngày gửi: 21h:46' 20-01-2019
Dung lượng: 56.5 KB
Số lượt tải: 237
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI THỬ HỌC KỲ I LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2018 – 2019
Họ và tên……………………………………………………….Lớp 12A1

Câu 1: Tháng 6/1919, Nguyễn Ái Quốc gửi tới Hội nghị Vécxai “Bản yêu sách của nhân dân An Nam” đòi Chính phủ Pháp và các nước Đồng minh thừa nhận các quyền nào cho dân tộc Việt Nam?
A. độc lập, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
B. tự do, dân chủ, bình đẳng và quyền tự quyết.
C. độc lập, thống nhất và quyền bình đẳng.
D. độc lập, tự do, bình đẳng và quyền tự quyết.
Câu 2: Công lao to lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919 – 1925 đối với cách mạng Việt Nam là
A. đề ra đường lối đúng đắn cho cách mạng Việt Nam.
B. chủ động triệu tập Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
C. thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
D. xác định được con đường cứu nước đúng đắn.
Câu 3: Vì sao việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam?
A. Chấm dứt vai trò lãnh đạo của giai cấp tư sản Việt Nam.
B. Chấm dứt thời kì tồn tại của khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản.
C. Chấm dứt vai trò lãnh đạo của giai cấp phong kiến Việt Nam.
D. Chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo.
Câu 4: Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Việt Nam là mâu thuẫn giữa
A. giai cấp công nhân với giai cấp tư sản Pháp.
B. giai cấp nông dân với địa chủ phong kiến.
C. tư sản dân tộc Việt Nam với tư bản Pháp.
D. nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược.
Câu 5: “Chấn hưng nội hóa”, “bài trừ ngoại hóa” là phong trào đấu tranh của giai cấp nào trong phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam (1919 - 1925)?
A. Công nhân. B. Tiểu tư sản. C. Tư sản. D. Địa chủ phong kiến.
Câu 6: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7 – 1936 chủ trương thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất nào?
A. Mặt trận Việt Nam độc lập Đông Dương.
B. Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.
C. Mặt trận Dân chủ Đông Dương.
D. Mặt trận Thống nhất Nhân dân phản đế Đông Dương.
Câu 7: Vì sao Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thành lập tháng 6/1925, được coi là tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam?
A. Góp phần truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam.
B. Chuẩn bị tư tưởng, chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
C. Tạo sự chuyển biến về chất cho phong trào công nhân Việt Nam.
D. Thực hiện phong trào “vô sản hóa”, thúc đẩy phong trào công nhân phát triển.
Câu 8: Hoạt động nào của Nguyễn Ái Quốc không diễn ra trong những năm 1921 – 1925?
A. Tham dự Đại hội lần thứ XVIII của Đảng Xã hội Pháp ở Tua.
B. Viết tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp”.
C. Tham dự Đại hội lần thứ V của Quốc tế Cộng sản.
D. Viết bài cho báo Nhân đạo của Đảng Xã hội Pháp.
Câu 9: Tháng 7 – 1935, Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản xác định kẻ thù nguy hiểm trước mắt của cách mạng thế giới là
A. chủ nghĩa khủng bố B. chủ nghĩa thực dân mới.
C. chủ nghĩa đế quốc. D. chủ nghĩa phát xít.
Câu 10: Ngày 01/9/1858, liên quân Pháp-Tây Ban Nha đã có hành động
A. yêu cầu triều đình ký Hiệp ước đầu hàng. B. dàn trận trước cửa biển Đà Nẵng.
C. nổ súng đổ bộ lên bán đảo Sơn Trà. D. đưa quân đánh thành Gia Định.
Câu 11: Điểm mới về lực lượng của phong trào cách mạng 1930 – 1931 so với các phong trào đấu tranh trước đó là gì?
A. Hình thành khối liên minh công nhân – nông dân.
B. Có sự tham gia đông đảo của giai cấp nông dân.
C. Công nhân Việt Nam đoàn kết với nhân dân lao động thế giới.
D. Công nhân và các tầng lớp khác tham gia đông đảo.
Câu 12: Tư tưởng cốt lõi của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo là
A. xóa bỏ
 
Gửi ý kiến