Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ THI THỬ HSG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Bình (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:57' 28-03-2018
Dung lượng: 376.9 KB
Số lượt tải: 185
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2


KÌ THI KSCL ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI KHỐI 11
ĐỀ THI MÔN TIN HỌC
NĂM HỌC 2017 - 2018
Thờigianlàmbài 180phút, khôngkểthờigiangiaođề.
Đềthigồm: 02 Trang.

Tổngquanđềthi
Tênbài
File chươngtrình
File dữkiệu
File kếtquả
Thờigian
Điểm

Bài 1
MERGENUM.*
MERGENUM.INP
MERGENUM.OUT
1s/test
3

Bài 2
TIMSO.*
TIMSO.INP
TIMSO.OUT
1s/test
3

Bài 3
MAXPATH.*
MAXPATH.INP
MAXPATH.OUT
1s/test
4

Lưu ý: Thísinhthaydấu * trong File chươngtrìnhbằng pas hoặccpptùytheongônngữlậptrìnhmàthísinhsửdụngtươngứnglà Pascal hoặc C/C++
Lậptrìnhgiảicácbàitoánsau:
Bài 1: Ghépsố
Cho 2 sốnguyêndươngx,y ta xâydựngsố z bằngcáchghépcácchữsốcủa x và y saochothứtựcácchữsốcủa x và y vẫngiữnguyêntrên z. Tìmgiátrịbénhấtvàlớnnhấtcủa z.
Dữliệuvào:Lấytừ file MERGENUM.INP
Mộtdònggồm 2 sốnguyêndương x và y
Dữliệura:Ghivào file MERGENUM.OUT
Dòngthứnhấtghigiátrịbénhấtcủa z vàdòngthứ 2 ghigiátrịlớnnhấtcủa z
Giớihạn:1<=x,y<=108dữliệuđảmbảokhôngcócácchữsố 0 vônghĩacủa x và y.
Vídụ:
MERGENUM.INP
MERGENUM.OUT

13 26
1236
2613

Bài 2: Tìmsố
Cho sốnguyêndương X, khiđảongượctrậttựcácchữsốcủa X ta sẽthuđượcmộtsốnguyêndương Y, Y đượcgọilàsốđảongượccủa X.
Vídụ: X=613 thì Y=316 làsốđảongượccủa X.
Sốnguyêndương Y đượcgọilàsốnguyêntốnếunóchỉcóhaiướcsốlà 1 vàchínhnó, số 1 khôngphảilàsốnguyêntố.
Cho 2 sốnguyêndương P và Q (1<=P<=Q<=2.109; Q-P<=105).
Yêucầu:Hãyđếmcácsốnguyêndương X thỏamãn P<=X<=Q vàsốđảongượccủasố X làsốnguyêntố.
Dữliệuvào: Cho trong File vănbảnTIMSO.INPcócấutrúcnhưsau:
Gồm 1 dòngghi 2 sốnguyêndương P và Q cáchnhauítnhất 1 dấucách
Dữliệura:Ghira file vănbảnTIMSO.OUTghisốlượngsốtìmđược
Vídụ:
TIMSO.INP
TIMSO.OUT

10 19
11
13
14
16
17

Bài 3: Đườngđicựcđại
Tạimộtxứsởnọ, nhàvua ban hànhmộtluậtrấtkìlạ. Đểthabổngtùnhân, nhàvuaralệnhchodựngmộttúilướiAcókíchthướcMxN, trênmỗitúilướighimộtsốnguyên. Mộtngườixuấtpháttạitúilướinàođócủacột 1, cần sang cột N (tại ô nàocũngđược). Quytắcđưaralà: Từnút A[i,j] chỉđượcquyền sang mộttrongbanút A[i,j+1], A[i-1,j], A[i+1,j+1]. Trongđó, chỉsốđầulàhàng, chỉsốsaulàcột. Nếuaiđi qua hếtlướiA (đếncộtcuốicùng) đãchomàtổngcủacácsốđãđi qua lớnnhấtthìnhàvuasẽthabổng.
Do tính ham chơi, mộtlầnBờmđãbịlạcvàoxứsởtrênvàbịbắtlàmtùnhân.
Yêucầu:HãytìmmộtđườngđithỏamãnquytắctrêncủanhàvuađểgiúpBờmđượcthabổng, trongđó 1<=N, M<=100; -1000Dữliệuvào:Từ file vănbảnMAXPATH.INP, gồm:
- Dòng 1: Chứa 2 sốnguyên M, N
- Dòngitrong M dòngtiếptheo, mỗidòngchứa N sốnguyên.
Dữliệura:Ghira file vănbảnMAXPATH.OUT, gồm:
- Dòng 1: Ghithứtựcácbướcđitừcột 1 đếncột N trongđómỗi con sốthểhiệnhàngcầnđặtchântrênmỗicột.
- Dòng 2: Ghitổngcácsốđi qua
Vídụ:
MAXPATH.INP
MAXPATH.OUT

4 5
1 2 6 7 9
7 6 5 6 7
1 2 3 4 2
4 7 8 7 6
2 2 1 1 1
35

-------------------------------------------Hết----------------------------------------
Cánbộcoithikhônggiảithíchgìthem


SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2

KÌ THI KSCL ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI KHỐI 11
ĐÁP ÁN MÔN TIN HỌC
NĂM HỌC 2017 - 2018

Test chấm
Bài
Test
Input
Output
Điểm


Bài 1. Ghépsố
1
13 25
1235
2513
0.25


2
13 256
13256
25613
0.25


3
1388 256
1235688
2561388
0.25


4
1388 674
1367488
6741388
0.25


5
1388 67417
136741788
674171388
0.25


6
1388 674176
1367417688
6741761388
0.25


7
13881 674176
13674176881
67417613881
0.25


8
138581 674176
136741768581
674176138581
0.25


9
1385581 6274176
13627417685581
62741761385581
0.5


10
13855481 62374176
1362374176855481
6237417613855481
0.5


Bài 2. Tìmsố
1
10 25
6
0.25


2
10 100
25
0.25


3
10 1000
193
0.25


4
10 10000
1422
0.25


5
10 100000
11014
0.25


6
100 10000
1397
0.25


7
100 100000
10989
0.25


8
100 1000000
89487
0.25


9
1000 100000
10821
0.5


10
10000 1000000
88090
0.5

Bài 3.
Đườngđicựcđại


1
4 5
1 2 6 7 9
7 6 5 6
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓