Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Các đề luyện thi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Bảo Châu
Ngày gửi: 13h:07' 28-04-2022
Dung lượng: 37.0 KB
Số lượt tải: 750
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TB
TRƯỜNG: THPT PHỤ DỰC
(Đề thi có 04 trang
 KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2022
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HOÁ HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


Họ và tên: ............................................................................
Số báo danh: .............
Mã đề 103

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn, giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.

Câu 41. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Trong dung dịch NH3, glucozơ khử AgNO3 thành Ag.
B. Trong môi trường axit, fructozơ và glucozơ có thể chuyển hóa qua lại nhau.
C. Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu được glucozơ.
D. Trong cây xanh, tinh bột được tổng hợp nhờ phản ứng quang hợp.
Câu 42. Đốt cháy hoàn toàn hai amin no, đơn chức, mạch hở cần vừa đủ 0,735 mol O2, thu được 11,7 gam H2O. Tổng khối lượng (gam) của hai amin đem đốt là
A. 8,46. B. 10,7. C. 9,58. D. 6,22.
Câu 43. Kim loại nào sau đây thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn?
A. Ba. B. Al. C. Li. D. Fe.
Câu 44. Chất X ít tan trong nước , tác dụng với HCl tạo ra khí CO2. Chất X là
A. Mg(OH)2. B. Mg. C. NaHCO3. D. CaCO3.
Câu 45. Dẫn 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Phản ứng kết thúc thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 20. B. 40. C. 30. D. 25.
Câu 46. Khi làm thí nghiệm với HNO3 loãng thường sinh ra khí nitơ oxit không màu hóa nâu trong không khí và gây ô nhiễm môi trường. Công thức hóa học của nitơ đioxit là
A. NO. B. N2O. C. NO2. D. N2O5.
Câu 47. Glucozơ là chất dinh dưỡng và được dùng làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ em và người ốm. Công thức phân tử của glucozơ là
A. C6H12O6. B. C12H22O11. C. C2H4O2. D. (C6H10O5)n.
Câu 48. Kim loại Mg tan hết trong lượng dư dung dịch nào sau đây?
A. NaCl. B. H2SO4 đặc, nguội. C. NaOH. D. Ca(NO3)2.
Câu 49. Hòa tan 13,4 gam hỗn hợp MgO và Al trong dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được 6,72 lít H2 và dung dịch B.Khối lượng của nhôm có trong hỗn hợp ban đầu là:
A. 45,7. B. 5,4. C. 26,7. D. 58,2.
Câu 50. Thủy phân 51,3 gam saccarozơ trong môi trường axit với hiệu suất 75%, thu được dung dịch X. Khối lượng glucozơ trong X là
A. 20,25 gam. B. 27,0 gam. C. 54,0 gam. D. 21,6 gam.
Câu 51. Aminoaxit nào sau đây có 2 nhóm (COOH) trong phân tử là
A. Axit glutamic. B. Lysin. C. Alanin. D. Glyxin.
Câu 52. Ở nhiệt độ thường, chất nào sau đây tan tốt trong nước?
A. Cu(OH)2. B. BaSO4. C. FeSO4. D. CaCO3.
Câu 53. Fe(NO3)2 thể hiện tính khử khi tác dụng với chất nào sau đây?
A. Na2SO4 loãng. B. Mg. C. HNO3 đặc, nóng. D. NaOH.
Câu 54. Kim loại nào sau đây chỉ điều chế được bằng phương pháp điện phân?
A. Cr. B. Cu. C. Fe. D. Mg.
Câu 55. Trong dung dịch, ion nào sau đây oxi hóa được kim loại Fe?
A. Mg2
 
Gửi ý kiến