Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề thi thử lần 2 năm 2016 của thầy Giang

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thành Giang
Ngày gửi: 09h:19' 10-05-2016
Dung lượng: 163.0 KB
Số lượt tải: 773
LUYỆN THI ĐẠI HỌC
ĐỀ THI THỬ SỐ 01
(Đề thi có 05 trang)

KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔNG THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016
Môn: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Họ, tên thí sinh:………………………………………………
Số báo danh:………………………………………………….
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K= 39; Mn = 55,
Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag =108; Ba = 137.

Câu 1: Hiệu ứng nhà kính gây lên nguyên nhân chính của việc nóng lên toàn cầu, điều này có thể làm băng tan chảy sớm , làm đất đai thu hẹp do nước biển dâng cao, hạn hán cháy rừng xảy ra, làm biến mất các hồ nước. Vì những lý do đó mà năm 2005 nghị định thư Kyoto ( là nghị định liên quan đến chương trình khung biến đổi khí hậu với mục tiêu cắt giảm khí gây lên hiệu ứng nhà kính) đã được đi vào hiệu lực. Khí chính gây lên hiệu ứng nhà kính cần phải cắt giảm là
SO2. B. CO2. C. NO2. D. CO.
Câu 2: Phát biểu không đúng là
Để mắt tránh bị khô do thiếu vitamin A nên ăn cà rốt, gấc, cà chua.
Dùng nước vôi dư để xử lý các ion kim loại nặng gây ô nhiễm nguồn nước.
Dùng nước đá khô để bảo quản thực phẩm là phương pháp an toàn thực phẩm.
Nicotin có trong thuốc lá, thuộc nhóm chất ma túy.
Câu 3: Khi đốt muối X dưới ngọn đèn cồn cho ngọn lửa màu vàng, khi cho dung dịch của muối X tác dụng với dung dịch AgNO3, thu được kết tủa vàng, nhỏ tiếp HNO3 vào thấy kết tủa tan ra. X là
K3PO4. B. KBr. C. Na3PO4. D. NaBr.
Câu 4: Trộn 100 ml dung dịch có HCl 1,2M với 100 ml dung dịch NaOH nồng độ 1M thu được 200 ml dung dịch có pH = a. Giá trị của a là
A. 13. B. 2. C. 1. D. 12.
Câu 5: Phân tử nào dưới đây phân cực
CO2. B. O2. C. NH3. D. N2.
Câu 6: Phát biểu không đúng
AgF không tan trong nước.
Trong mọi hợp chất flo chỉ có mức oxi hóa duy nhất là -1.
NaF được sử dụng làm thuốc chống sâu răng.
Nước clo oxi hóa được SO2 ở ngay nhiệt độ thường.
Câu 7: Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép, người ta gắn vào mặt ngoài của vỏ tàu (phần chìm dưới nước) những khối kim loại nào dưới đây ?
Sn. B. Zn. C. Ni. D. Pb.
Câu 8: Oxit nào dưới đây không bị khử bởi CO (nung nóng) ?
ZnO. B. CuO. C. Fe2O3. D. MgO.
Câu 9: Hợp chất hữu cơ nào dưới đây chỉ chứa liên kết ( trong phân tử ?
A. C2H5OH. B. CH3COOH. C. CH3CHO. D. HCOOC2H5.
Câu 10: Hòa tan 2,3 gam Na vào nước dư thu được dung dịch Y. Trung hòa Y bằng lượng vừa đủ dung dịch HCl thu được m gam muối. Giá trị m là
A. 11,70. B. 4,65. C. 5,85. D. 17,55.
Câu 11: Phát biểu không đúng:
Liên kết chủ yếu trong hợp chất hữu cơ là liên kết cộng hóa trị.
Nhiệt độ sôi giảm dần theo thứ tự CH3COOH > C2H5OH > CH3OCH3.
Số đồng phân cấu tạo của C3H9N, C3H8O lần lượt là 4 và 3.
Hợp chất hữu cơ nhất thiết phải chứa cacbon và hiđro.
Câu 12: Nguyên tử của nguyên tố nào dưới đây có độ âm điện lớn nhất ?
A. Oxi (Z = 8). B. Nitơ (Z = 7). C. Flo (Z = 9). D. Photpho (Z = 15).
Câu 13: Cho các chất sau: H2NCH2COOH, Al(OH)3, Sn(OH)2, NaOH, Cr(OH)3, Zn(OH)2. Số chất lưỡng tính là
4. B. 5. C. 3. D. 2.
Câu 14: Anđehit fomic có công thức cấu tạo là
HCHO. B. CH3CHO. C. CH2=CH-
 
Gửi ý kiến