Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỂ THI THỬ MÔN ĐỊA QUỐC GIA- GIAI ĐOẠN 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Lập (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:23' 06-05-2019
Dung lượng: 333.5 KB
Số lượt tải: 71
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT HIẾU PHỤNG

ĐỀ THI THỬ MÔN ĐỊA: GIAI ĐOẠN 1
Thời gian làm bài: 50 phút;
(40 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 132

Họ, tên thí sinh:.....................................................................

Câu 1: Việc phân chia các trung tâm công nghiệp ở nước ta thành trung tâm có ý nghĩa quốc gia, trung tâm có ý nghĩa vùng, trung tâm có ý nghĩa địa phương là dựa vào
A. Vị trí địa lí của trung tâm công nghiệp. B. Giá trị sản xuất của trung tâm công nghiệp.
C. Diện tích của trung tâm công nghiệp. D. Vai trò của trung tâm công nghiệp.
Câu 2: Căn cứ vào giá trị sản xuất, Hà Nội được xếp là:
A. Trung tâm công nghiệp rất lớn. B. Trung tâm công nghiệp lớn.
C. Trung tâm công nghiệp trung bình. D. Trung tâm công nghiệp nhỏ.
Câu 3: Các nguồn nhiên liệu chủ yếu để sản xuất điện ở nước ta hiện nay là:
A. Sức gió, năng lượng mặt trời, than. B. Than, dầu khí, thủy năng.
C. Thủy triều, thủy năng, sức gió. D. Than, dầu khí, địa nhiệt.
Câu 4: Trong tất cả các loại hình giao thông vận tải: đường bộ, đường sắt và đường sông thì:
A. Đường bộ có độ dài nhỏ nhất. B. Đường sông có độ dài lớn nhất.
C. Đường sắt có độ dài lớn nhất. D. Đường bộ có độ dài lớn nhất.
Câu 5: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hai vùng tập trung diện tích đất trồng cây công nghiệp lâu ăn và cây ăn quả ở nước ta là
A. Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. B. Tây Nguyên và Trung du miền núi Bắc Bộ.
C. Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long. D. Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.
Câu 6: Vấn đề cần giải quyết khi khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp ở vùng Đông Nam Bộ là
A. Tăng cường cơ sở năng lượng. B. Bổ sung lực lượng lao động.
C. Đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải. D. Hỗ trợ vốn.
Câu 7: Cho bảng số liệu:

A. Kết hợp. B. Cột. C. Đường. D. Miền.
Câu 8: Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 17, tỉnh có GDP bình quân tính theo đầu người ( năm 2007) thấp nhất ở vùng Đông Nam Bộ là:
A. Đồng Nai. B. Tây Ninh.       C. Bình Dương.       D. Bình Phước.
Câu 9: các đầu mối giao thông quan trọng ở nước ta xếp theo thứ tự từ Bắc và Nam là
A. Đà Nẵng, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh. B. TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội.
C. Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh. D. Hà Nội, TP Hồ CHí Minh, Đà Nẵng.
Câu 10: đồng bằng sông Cửu Long có sản lượng thủy sản nuôi trồng lớn nhất nước chủ yếu là do
A. Điều kiện khí hậu ổn định. B. Nhiều bãi triều, diện tích mặt nước lớn.
C. Nhiều ngư trường trọng điểm. D. Vùng biển rộng, thềm lục địa nông.
Câu 11: Cho bảng số liệu:

A. Diện tích chậm hơn sản lượng.
B. Sản lượng và diện tích bằng nhau.
C. Sản lượng chậm hơn diện tích.
D. Diện tích và sản lượng luôn tăng và đồng đều nhau.
Câu 12: Một trong những ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay là
A. Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm. B. Công nghiệp luyện kim.
C. Công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản. D. Công nghiệp sành sứ và thủy tinh.
Câu 13: Một trong những ngư trường trọng điểm của nước ta?
A. Cà Mau – Kiên Giang.       B. Hải Phòng- Nam Định.
C. Thái Bình – Thanh Hóa.       D. Quảng Ngãi – Bình Định.
Câu 14: ý nào dưới đây không đúng khi nói về sự thay đổi tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nước ta
A. Phát triển các vùng chuyên canh quy mô lớn.
B. Khai thác hợp lí hơn sự đa dạng của điều kiện tự nhiên.
C. Tăng cường chuyên môn hóa sản xuất.
D. Đẩy mạnh đa dạng hóa nông nghiệp.
Câu 15: Để tăng sản lượng lương thực ở nước ta, biện pháp quan trọng nhất là
A. Mở rộng diện tích đất trồng cây lương
 
Gửi ý kiến