Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

đề thi thử quốc gia lần 1 hóa học

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: phan dinh lenh
Ngày gửi: 17h:20' 14-04-2018
Dung lượng: 157.5 KB
Số lượt tải: 137
Số lượt thích: 0 ngườiĐỀ THI THỬ QUỐC GIA LẦN THỨ ------
Giáo viên : ……………………………………
KỲ THI THPT QUỐC GIA GIA NĂM 2018
Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn: HÓA HỌC
Thời gian : 50 phút


NHẬN BIẾT
Câu 1: Kim loại nào sau đây không tan trong dung dịch HCl
A. Mg. B. Fe. C. Zn. D. Ag.
Câu 2: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch HNO3 loãng sinh ra khí NO
A. CuO. B. Ca(OH)2. C. Cu. D. CaCO3.
Câu 3: Tiến hành phản ứng khử oxit X thành kim loại bằng khí CO (dư) theo sơ đồ hình vẽ:

Oxit X là
A. K2O B. Al2O3 C. CuO D. MgO
Câu 4: Trong các hiđrocacbon sau đây, hiđrocacbon chứa vòng benzen là
A. propen. B. propan. C. buta-1,3-đien. D. stiren.
Câu 5: Trong môi trường kiềm, protein có phản ứng màu biure với
A. NaCl. B. Mg(OH)2. C. Cu(OH)2. D. KCl.
Câu 6: Cho 17,7 gam amin X (no, đơn chức, mạch hở) tác dụng hết với dung dịch HCl, thu được 28,65 gam muối. Công thức phân tử của X là
A. CH5N. B. C2H7N. C. C3H9N. D. C4H11N.
Câu 7: Chất nào sau không có phản ứng tráng gương?
A. Etanal. B. Axit axetic. C. Fructozơ. D. Axit fomic.
Câu 8: Để hòa tan vừa hết 24,4 gam hỗn hợp MgO và Al2O3 cần vừa đủ 700 ml dung dịch H2SO4 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng được m gam muối. Giá trị của m là
A. 93,0. B. 91,6. C. 67,8 . D. 80,4.
Câu 9: Công thức hóa học của đạm Urê là
A. (NH4)2CO3. B. (NH2)2CO. C. (NH4)2CO. D. (NH2)2CO3.

THÔNG HIỂU
Câu 10: Cho các phản ứng
(a) Fe(OH)2 + 2HCl  FeCl2 + 2H2O
(b) Ba(OH)2 + H2SO4  BaSO4 + 2H2O
(c) KHCO3 + KOH  K2CO3 + H2O
(d) Ba(OH)2 + 2HCl  BaCl2 + 2H2O
Phản ứng có phương trình ion thu gọn: H+ + OH-  H2O là
A. (a). B. (d). C. (c). D. (b).
Câu 11: Dung dịch nào sau đây phản ứng với dung dịch NH3 dư thu được kết tủa?
A. H2SO4. B. K2SO4. C. HCl. D. AlCl3.
Câu 12: Tác nhân gây hiệu ứng nhà kính chủ yếu là do chất nào sau đây?
A. Khí cacbonic. B. Khí Clo. C. Khí hiđroclorua. D. Khí cacbon oxit.
Câu 13: trong các polime: poli (etylen terephtalat), poli acrilonnitrin, poli stiren, poli (metyl metacrylat). Số polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là
A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.
Câu 14: Cho dung dịch chứa a mol H3PO4 vào dung dịch chứa 2,5a mol KOH, sau phản ứng thu được dung dịch chứa chất tan là
A. KH2PO4, K2HPO4. B. K3PO4, KOH. C. H3PO4, KH2PO4. D. K2HPO4, K3PO4.
Câu 15: Chất nào sau đây là ancol bậc nhất?
A. ancol isopropylic. B. etanol. C. ancol sec-butylic. D. hexan-2-ol.
Câu 16: Hấp thụ hoàn toàn V lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch Ca(OH)2 dư, sau phản ứng thu được 4g kết tủa trắng. Giá trị của V là
A. 0,672. B. 0,448. C. 0,224. D. 0,896.
Câu 17: Số đồng phân amin bậc 2 của C4H11N là
A. 3. B. 4. C. 8. D. 6.
Câu 18: Có 4 lọ dung dịch riêng biệt
No_avatar

Tuyển Dụng Nhân Sự kinh doanh bât động sản Quý 2/2018

-Để Đáp ứng Nhu cầu Phát Triển Của Công Ty cũng như triển khai hàng loạt dự án, ĐẤT NỀN, CĂN HỘ, BIỆT THỰ, NHÀ PHỐ LIỀN KÊ, Công Ty Hưng Thịnh Land là đơn vị Phân Phối độc quyền các sản phẩm của chủ đầu tư Hưng Thịnh Corp tại tất cả các dự án của Hưng Thịnh

Công ty cần tuyển những vị trí sau

- 100 Nhân Viên kinh doanh Bất Động Sản làm việc tại sàn giao dịch Hưng Thịnh Land

 
Gửi ý kiến