Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ THI THỬ THÁNG 3 CÓ ĐÁP ÁN

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tôn Đức Vị Hồng Lĩnh
Ngày gửi: 22h:07' 22-03-2021
Dung lượng: 134.0 KB
Số lượt tải: 555
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD - ĐT HÀ TĨNH TẠO KỲ THI THỬ TNPT NĂM 2021, LẦN THỨ 2
TRƯỜNG THPT HỒNG LĨNH Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
(đề có 4 trang) Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh:..................................................................... .......................... …
Số báo danh: ……………………………………………………………………..
- Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; 0 = 16; Na = 23; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ba = 137.
- Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn; giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.

Câu 41: Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là
A. NaCl. B. KNO3. C. Na2SO4. D. NaOH.
Câu 42: Crom(III) oxit là chất rắn màu lục thẩm, được dùng để tạo màu lục cho đồ sứ, thủy tinh. Công thức của Crom(III) oxit là
A. Cr2O3. B. CrO3. C. Al2O3. D. CrO.
Câu 43: Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch CuSO4?
A. Fe. B. Ag. C. Mg. D. Al.
Câu 44: Phản ứng nào sau đây là phản ứng nhiệt nhôm?
A. 3FeO + 2Al `/ 3Fe + Al2O3. B. 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu.
C. 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2. D. 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2.
Câu 45: Chất nào sau đây là hiđrocacbon thơm?
A. Metan. B. Benzen. C. Axetilen. D. Etilen.
Câu 46: Hai kim loại đều thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn là (kim loại kiềm thổ)
A. Ca, K. B. Ca, Ba. C. Mg, Al. D. Na, Ba.
Câu 47: Chất béo là trieste của axit béo với chất nào sau đây?
A. Ancol metylic. B. Glixerol. C. Ancol etylic. D. Etylen glicol.
Câu 48: Kim loại nào sau đây khi tác dụng với dung dịch HCl loảng và tác dụng với khí Cl2 cho cùng một muối clorua kim loại?
A. Zn. B. Ag. C. Cu. D. Fe.
Câu 49: Nhóm các kim loại nào sau đây đều dễ dàng phản ứng với dung dịch HCl?
A. Fe, Ag. B. Cu, Mg. C. Ag, Cu. D. Zn, Al.
Câu 50: Khi dẫn từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2 thì thấy có
A. bọt khí bay ra. B. kết tủa trắng xuất hiện.
C. kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan dần. D. bọt khí và kết tủa trắng.
Câu 51: Chất nào sau đây không phải amino axit?
A. Axit glutamic. B. Alanin. C. Etylamin. D. Lysin.
Câu 52: Thành phần chính của quặng hematit đỏ là sắt(III) oxit. Công thức hóa học của sắt(III) oxit là
A. Fe3O4. B. Fe2O3. C. FeO. D. Fe(OH)3.
Câu 53: Nước tự nhiên có chứa những ion nào dưới đây được gọi là nước cứng tạm thời?
A. Ca2+, SO42-, Cl- , HCO3-. B. Ca2+, Mg2+, SO42-.
C. Ca2+, Mg2+, HCO3-. D. Ca2+, Mg2+, Cl-.
Câu 54: Hợp chất nào sau đây là chất lưỡng tính?
A. Al(OH)3. B. KOH. C. Na2CO3. D. ZnSO4.
Câu 55: Phương trình điện li nào dưới đây viết không đúng?
A. NaOH → Na+ + OH-. B. CH3COOH → CH3COO- + H+.
C. HCl → H+ + Cl-. D. CuSO4 → Cu2+ + SO42-.
Câu 56: Chất nào sau đây không phải là este?
A. CH3COOH. B. CH3COOC6H5. C. (C17H33COO)3C3H5. D. CH3COOC2H5.
Câu 57: Khi bị ốm, mất sức, nhiều người bệnh thường được truyền dịch đường để bổ sung nhanh năng lượng. Chất trong dịch truyền trên là
A. tinh bột. B
 
Gửi ý kiến