Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

de thi thử Thầy Trần Văn Thanh Hoài lần 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trân Đình Long
Ngày gửi: 08h:19' 19-02-2020
Dung lượng: 82.0 KB
Số lượt tải: 264
Số lượt thích: 0 người
TRẦN VĂN THANH HOÀI KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 – 2020
(Đề tham khảo) Môn thi: Hóa học (Lớp 12)
Ngày kiểm tra: 14/01/2020 Thời gian làm bài: 50 phút

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; I = 127; Ba = 137).
Các khí đều đo ở đktc (00C, 1 atm). Bỏ qua sự hòa tan của các khí trong nước.

Câu 1: Dung dịch FeBr3 không phản ứng được với chất nào sau đây?
A. Cu. B. HI. C. HCl. D. H2SO4 đặc nóng.
Câu 2: Để tách Ag ra khổi hỗn hợp gồm Fe, Mg, Ag, Cu mà không làm thay đổi khối lượng người ta dùng dư
A. dung dịch FeCl3. B. dung dịch HNO3 . C. dung dịch HCl. D. dung dịch AgNO3.
Câu 3: Ester nào sau đây vừa làm mất màu nước brom vừa khử AgNO3/NH3?
A. Phenyl axetat. B. Isopropyl fomat. C. vinyl axetat. D. metyl acrylat.
Câu 4: Biện pháp nào sau đây giúp thu hồi 90% lượng khí thải của lưu huỳnh?
A. Dùng nước vôi đề hấp thụ H2S và SO2.
B. Dùng nước clo để oxi hóa H2S và SO2 thành H2SO4.
C. Dùng dung dịch KMnO4 hấp thụ H2S và SO2.
D. Dùng nước hấp thụ đồng thời H2S và SO2.
Câu 5: Cho dung dịch BaCl2 vào dung dịch X thì xuất hiện kết tủa màu vàng. Dung dịch X chứa
A. Al2(SO4)3. B. K2Cr2O7. C. AgNO3. D. Na3PO4.
Câu 6: Polyme X trong suốt được dùng làm thủy tinh hữu cơ. Tổng số nguyên tử trong một mắc xích của X là
A. 15. B. 12. C. 13. D. 14.
Câu 7: Cho các chất sau: triolein, Gly-Ala-Val, etilenglicol, etylfomat, frutozơ. Số chất có thể phản ứng với Cu(OH)2/OH- ở điểu kiện thích hợp là
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 8: Loại quặng được dùng để hạ nhiệt độ trong quá trình sản xuất kim loại nhôm là
A. Boxit. B. Criolit. C. Xiderit. D. Dolomit.
Câu 9: Kim loại nào sau đây được dùng làm chất trao đổi nhiệt trong lò phản ứng hạt nhân?
A. Al, Fe. B. Ba, Pb. C. K, Cs. D. Na, K.
Câu 10: Bột tecmit dùng để hàn đường ray xe lửa là hỗn hợp của
A. KClO3 và Fe. B. Fe và KNO3. C. C và KClO3. D. Al và Fe2O3.
Câu 11: Loại tơ nào sau đây được điều chế bằng phương pháp khác với các tơ còn lại?
A. tơ lapsan. B. tơ nitron. C. tơ capron. D. tơ enang.
Câu 12: Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các polime nhân tạo?
A. Tơ visco, tơ tằm, tơ axetat. B. cao su lưu hóa, tơ axetat, tơ visco.
C. Nilon-6,6, tinh bột, tơ axetat. D. Xenlulozơ, tinh bột, tơ olon.
Câu 13: Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các muối axit?
A. Ca(H2PO4)2, K2HPO3, NaHSO3. B. CH3COONa, K2HPO3, KHS.
C. NH4HSO4, NH4NO3, KHSO4. D. KH2PO4, CaHPO4, KHCO3.
Câu 14: Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch?
A. NaH2PO4 và Na3PO4. B. Ca(HCO3)2 và NaOH.
C. Ba(OH)2 và K2S. D. Fe(NO3)2 và AgNO3.
Câu 15: Cho các chất: CrO3, Al, Zn(OH)2, (NH4)2CO3, anilin, valin, lysin, Gly-Glu. Số chất trong dãy có tính lưỡng tính là
A. 5. B. 6. C. 7. D
 
Gửi ý kiến