Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi thử thpt 2020

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Cảnh
Ngày gửi: 16h:45' 03-07-2020
Dung lượng: 44.1 KB
Số lượt tải: 590
Số lượt thích: 0 người
TT LTĐH Đề Thi Thử THPT 2020
Huy Hoàng

Câu 1.Công thức phân tử của axit etanoic là
A. C2H4O. B. C2H4O2. C. C2H6O. D. C2H2O4.
Câu 2. Thủy phân hoàn toàn xenlulozơ trong môi trường axit, sản phẩm thu được là
A. etanol. B. fructozơ. C.glucozơ. D. saccarozơ.
Câu 3.Kim loại X tác dụng với khí clo, thu được muối XCl3. Kim loại X là
A. Cu. B. Mg. C.Al. D. Na.
Câu 4.Loại tơ nào sau đây, thành phần nguyên tố không chứa nitơ?
A.Tơ visco. B. Tơ nitron. C. Tơ nilon-6,6. D. Tơ capron.
Câu 5. Ure có công thức hóa học là
A.CO(NH2)2. B. NH4HCO3. C. (NH4)2CO3. D. NH4CONH2.
Câu 6.Cho lòng trắng trứng vào nước,sau đó đun sôi. Hiện tượng xảy ra là
A. xuất hiệndung dịch màu tím. B. xuất hiệnkết tủa màuđỏ gạch.
C. xuất hiệndung dịch màu xanh lam. D.lòng trắngtrứng sẽ đông tụ lại.
Câu 7. Phương trình hóa học nào sau đây không đúng?
A. Ba + 2H2O Ba(OH)2 + H2 B. Fe + 2HCl FeCl2 + H2
C.Cu + 2HCl CuCl2 + H2 D. 4Al + 3O2 2Al2O3
Câu 8. Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?
A. CH3COOH. B. HF. C. Mg(OH)2. D.HNO3.
Câu 9.Kim loại nào sau đây chỉ điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy?
A.Na. B. Fe. C. Cu. D. Ag.
Câu 10.Metyl axetat có công thức phân tử là
A.C3H6O2. B. C4H6O2. C. C2H4O2. D. C3H4O2.
Câu 11.Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Ca(HCO3)2. Hiện tượng quan sát được là
A. có kết tủa trắng và bọt khí. B. có bọt khí thoát ra.
C.có kết tủa trắng. D. không có hiện tượng gì.
Câu 12. Ở điều kiện thường, chất nào sau đây tồn tại ở trạng thái rắn?
anilin. B. Triolein. C. Glyxin. D.etylaxetat.
Câu 13. Trung hòa dung dịch chứa 0,1 mol amin X đơn chức mạch hở bằng dung dịch HCl, sau phản ứng thu được dung dịch chứa 8,15 gam muối. Công thức của X là
A. C3H9N. B. C4H9N. C.C2H7N. D. CH5N.
Câu 14. Kim loại Cu khôngphản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch?
A. AgNO3. B. H2SO4 loãng C. HNO3. D. FeCl3.
Câu 15. Phản ứng nào sau đây có phương trình ion rút gọn là H+ + OH- → H2O?
A. CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O. B. NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O.
C. 3NaOH + H3PO4 → Na3PO4 + 3H2O. D.NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O.
Câu 16. Hấp thụ hết 8,96 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa a mol Ba(OH)2, sau phản ứng hoàn toàn, thu được 19,7 gam kết tủa. Giá trị của a là
A. 0,10. B.0,25. C. 0,15. D. 0,20.
Câu 17. Cho m gam bột Al vào 200 ml dung dịch CuSO4 1M. Sau phản ứng hoàn toàn, thu được 14,6 gam chất rắn. Giá trị của m là
A.5,4. B. 6,3. C. 4,5. D. 3,6.
Câu 18. Cho dãy các chất sau: axetanđehit, axit axetic, glucozơ, saccarozơ. Số chất trong dãy có phản ứng tráng gương là
A. 1. B. 4. C. 3. D.2.
Câu 19.Este nào sau đây có phản ứng với dung dịch Br2?
A. Etyl axetat. B. Metyl propionat. C. Metyl axetat. D. Metyl acrylat.
Câu 20. Trong công nghiệp, quặng sinvinit (KCl.NaCl) là nguyên liệu để sản xuất KCl (dùng
 
Gửi ý kiến