Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2017- DIỄN CHÂU 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Dương
Ngày gửi: 15h:24' 14-06-2017
Dung lượng: 70.0 KB
Số lượt tải: 44
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT DIỄN CHÂU 2

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN 1 - 2017
Môn: HÓA HỌC (Thời gian làm bài: 50 phút; 40 câu trắc nghiệm)Họ và tên .........................................................................................Số báo danh ..........................
Mã đề thi 158Cho khối lượng nguyên tử của các nguyên tố (theo đvC): H = 1; C = 12 ; N = 14 ; O = 16 ; Na = 23 ; K = 39 ;
Ba = 137 ; Al = 27 ; Cl = 35,5 ; S = 32 ; Ag = 108 ; Fe = 56 ; Cu = 64 ; Ca = 40 ; Zn = 65 ; Mg = 24 ; Br = 80 ;
Cr = 52 ; Li = 7 ; Pb =207

Câu 1: Chất béo có công thức nào sau đây ở trạng thái rắn ( ở điều kiện thường).
A. (C17H33COO)3C3H5. B. (C15H31COO)3C3H5 C. (C17H31COO)3C3H5. D. (C19H37COO)3C3H5.
Câu 2: Chất nào sau đây có tên gọi là axit Glutamic:
A. HOOC-CH2 - CH2- CH2-CH2- NH2. B. H2NCH2-[CH2]3CH(NH2)-COOH
C. HOOC-CH2 - CH2- CH(NH2)- COOH D. CH3-CH(NH2)-COOH
Câu 3: Poli (vinyl axetat) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp
A. CH3COO–CH=CH2. B. CH2=CH–COO–C2H5.
C. C2H5COO–CH=CH2. D. CH2=CH–COO–CH3.
Câu 4: Dãy gồm các kim loại đều được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện là
A. Ca, Zn, Fe B. Al, Cu, Ba C. Fe, Cu, Pb D. Na, Ni, Cu
Câu 5: Cho các phát biểu sau:
(a) Chất béo là trieste của glixerol và các axit béo.
(b) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.
(c) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm gọi là phản ứng xà phòng hóa.
(d) Các este đều được điều chế từ axit cacboxylic và ancol.
(e) Tristearin, triolein có công thức lần lượt là: (C17H35COO)3C3H5, (C17H33COO)3C3H5.
Số phát biểu đúng là
A. 5. B. 3. C. 2. D. 4.
Câu 6: Nung các ống nghiệm kín chứa các chất sau: (1) (Cu + O2); (2) ( KNO3 + Fe),
(3) ( Cu(NO3)2 + Cu); (4) ( MgCO3+ Cu); (5) ( KNO3 + Ag); (6) ( Fe + S).
Có bao nhiêu ống nghiệm xảy ra sự oxi hóa kim loại:
A. 5 B. 3 C. 4 D. 2
Câu 7: Cho bột Fe vào dung dịch NaNO3 và H2SO4. Đến phản ứng hoàn thu được dung dịch A, hỗn hợp khí X gồm NO và H2 có và chất rắn không tan. Biết dung dịch A không chứa muối amoni. Trong dung dịch A chứa các muối:
A. FeSO4, Fe(NO3)2, Na2SO4. B. FeSO4, Fe2(SO4)3, NaNO3, Na2SO4.
C. FeSO4, Fe(NO3)2, Na2SO4, NaNO3. D. FeSO4, Na2SO4.
Câu 8: Ion Fe3+ có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 3d5. Vậy nguyên tử Fe sẽ có cấu hình là:
A. 1s22s22p63s23p63d8. B. 1s22s22p63s23p63d64s2.
C. 1s22s22p63s23p64s23d5. D. 1s22s22p63s23p63d54s2.
Câu 9: Cho 8,9 gam một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H7O2N phản ứng với 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 11,7 gam chất rắn. Công thức cấu tạo thu gọn của X là
A. H2NCH2COOCH3. B. HCOOH3NCH=CH2.
C. CH2=CHCOONH4. D. H2NCH2CH2COOH.
Câu 10: Cho hỗn hợp X gồm Fe3O4, ZnO và Cu tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y và phần không tan Z. Cho NaOH dư vào dung dịch Y (trong điều kiện không có không khí) thu được kết tủa nào sau đây?
A. Cu(OH)2 và Fe(OH)3. B. Fe(OH)3 và Fe(OH)2.
C. Cu(OH)2 và Fe(OH)2. D. Cu(OH)2 , Fe(OH)2 và Zn(OH)2.
Câu 11: Este X được tạo thành
 
Gửi ý kiến