Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 MÔN LỊCH SỬ TỈNH CÀ MAU

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tạ Thị Dung
Ngày gửi: 18h:01' 18-05-2018
Dung lượng: 65.5 KB
Số lượt tải: 454
Số lượt thích: 0 người
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH VIỆT

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Tên học phần: THI THU
Thời gian làm bài: 50 phút;
(40 câu trắc nghiệm)16/05/2018


Mã học phần: - Số tín chỉ (hoặc đvht):
Lớp:
Mã đề thi 312

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Mã sinh viên: .............................

Câu 1: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930) xác định nhiệm vụ chiến lược cách mạng là
A. đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến và tư sản phản cách mạng.
B. đánh đổ chế độ phong kiến và đánh đổ đế quốc Pháp.
C. đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền.
D. lật đổ ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc, giành độc lập dân tộc.
Câu 2: Khi thực dân Pháp mở cuộc tiến công lên căn cứ địa Việt Bắc (1947) ở Việt Nam, Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định
A. phải phá tan cuộc tấn công mùa đông của giặc Pháp.
B. triển khai chiến lược đánh nhanh thắng nhanh.
C. chủ động lui về giữ thế phòng ngự về chiến lược.
D. chủ động phòng ngự tích cực, tiến công dũng mãnh.
Câu 3: Năm 1904, Phan Bội Châu và những người cùng chí hướng thành lập tổ chức cách mạng nào dưới đây?
A. Hội Duy Tân. B. Hội Phục Việt.
C. Tâm Tâm xã. D. Việt Nam Quang phục hội.
Câu 4: Các tổ chức chính trị, cách mạng của quần chúng trong Mặt trận Việt Minh đều có tên chung là
A. hội Phản phong. B. hội Phản đế. C. hội Đồng minh. D. hội Cứu quốc.
Câu 5: Nhân dân Việt Nam chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” (1969 – 1973) của Mĩ là chống lại cuộc chiến tranh xâm lược
A. toàn diện được tăng cường và mở rộng ra cả nước.
B. toàn diện được tăng cường và mở rộng ra toàn miền Nam.
C. toàn diện được tăng cường và mở rộng ra toàn miền Bắc.
D. toàn diện được tăng cường và mở rộng ra toàn Đông Dương.
Câu 6: Nội dung nào sau đây không phải là quyết định của Hội nghị Ianta (2/1945)?
A. Thành lập tổ chức Liên hợp quốc để duy trì hòa bình, anh ninh thế giới.
B. Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và quân phiệt Nhật.
C. Thành lập Tòa án quốc tế để xét xử tội phạm chiến tranh.
D. Thỏa thuận về việc đóng quân nhằm giải giáp quân đội phát xít.
Câu 7: Ý nào dưới đây không phản ánh nội dung Hội nghị lần thứ 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (7/1973)?
A. Đẩy mạnh tiến công địch trên chiến trường và bàn đàm phán.
B. Tiếp tục con đường cách mạng bạo lực, nắm vững chiến lược tiến công.
C. Kiên quyết đấu tranh trên ba mặt trận: chính trị, quân sự, ngoại giao.
D. Tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
Câu 8: Khối liên minh công – nông ở Việt Nam lần đầu tiên được hình thành từ trong phong trào
A. giải phóng dân tộc 1939 - 1945. B. dân tộc dân chủ 1919 – 1930.
C. dân chủ 1936 – 1939. D. cách mạng 1930 – 1931.
Câu 9: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao Động Việt Nam (9-1960) đã xác định nhiệm vụ của cách mạng miền Nam là
A. khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh.
B. hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
C. từng bước đánh bại các chiến lược chiến tranh mới của Mĩ.
D. hoàn thành cải cách ruộng đất, cảu tạo quan hệ sản xuất.
Câu 10: Sự kiện nào đánh dấu sự sụp đổ căn bản hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. 17 quốc gia ở châu Phi tuyên bố độc lập.
B. Thắng lợi của cách mạng Môdămbích và Ănggôla.
C. Thực dân Pháp công nhận độc lập của Angiêri.
D. Chế độ phân biệt chủng tộc Apácthai bị xóa bỏ.
Câu 11: Mục tiêu của chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) được Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động Việt Nam xác định là gì?
A. Giải phóng vùng Tây Bắc, tạo điều kiện giải phóng các vùng khác trên cả nước.
B. Tiêu
Avatar

Đăng lên mà khong có đáp án thì đăng lên làm gì :)

 
Gửi ý kiến