Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Đề thi thử THPT QG 2018 Môn Toán_HS TB_Số 03

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: chung thi hong
Ngày gửi: 17h:30' 20-06-2018
Dung lượng: 402.1 KB
Số lượt tải: 64
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA – LỚP 12A02
ĐỀ SỐ 03
Câu 1: Phương trình có bao nhiêu nghiệm thỏa 
A. B. C. D.
Câu 2: Trong khai triển , hệ số của số hạng chứa là
A. B. C. D.
Câu 3: Giá trị của bằng:
A. B. C. D.
Câu 4: Tìm các khoảng đồng biến của hàm số 
A. B. C. D.
Câu 5: Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn là:
A. B. C. D.
Câu 6: Tính giá trị ta được:
A. B. C. D.
Câu 7: Hàm số là một nguyên hàm của hàm số nào sau đây?
A. B.
C. D.
Câu 8: Họ nguyên hàm của hàm số là-0,8
A. B.
C. D.
Câu 9: Hình đa diện trong hình vẽ có bao nhiêu mặt là tứ giác?
/
A. B. C. D.
Câu 10: Trong không gian Oxyz, cho 2 điểm Nếu E là điểm thỏa mãn đẳng thức thì tọa độ điểm E là
A. B. C. D.
Câu 11: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho ba điểm Phương trình mặt phẳng (ABC) là:
A. B. C. D.
Câu 12: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn 
A. B. C. D.
Câu 13: Tìm 
A. B.
C. D.
Câu 14: Tìm tập nghiệm của bất phương trình 
A. B. C. R. D.
Câu 15: Cho một hình nón đỉnh S có chiều cao bằng 8cm, bán kính đáy bằng 6cm. Cắt hình nón đã cho bởi một mặt phẳng song song với mặt phẳng chứa đáy được một hình nón (N) đỉnh S có đường sinh bằng 4cm. Tính thể tích của khối nón (N) .
A. B. C. D.
Câu 16: Cho hàm số Số các tiếp tuyếnvới đồ thị hàm số song song với đường thẳng là
A. 3. B.2. C. 1. D. 0.
Câu 17: bằng
A. B. C. 1,499. D. 0.
Câu 18: Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biếntrên tập xác định của nó?
A. B. C. D.
Câu 19: Cho hàm số xác định trên và có bảng xét dấu của đạo hàm như sau
x
  

y’
- 0 + - 0 +

Khi đó số điểm cực trị của hàm số là
A. 3. B. 2. C. 4. D. 1.
Câu 20: Cho hàm số Khi đó tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là đường thẳng nào trong các đường thẳng sau đây?
A. B. C. D.
Câu 21: Tìm một nguyên hàm F(x) của hàm số thỏa mãn 
A. B.
C. D.
Câu 22: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho Tìm tọa độ của 
A. B. C. D.
Câu 23: Viết phương trình mặt phẳng đi qua 3 điểm 
A. B.
C. D.
Câu 24: Cho đồ thị hàm số liên tục trên và có đồ thị như hình 1 vẽ dưới đây
/
Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng 
B. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
C. Hàm số đồng biến trên khoảng 
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
Câu 25: bằng
A. B. 3. C. -3. D.
Câu 26: Biết rằng đồ thị cho ở hình dưới đây là đồ thị của một trong 4 hàm số cho trong 4 phương án. Đó là hàm số nào?
/
A. B.
C. D.
Câu 27: Số nghiệm của phương trình là
A. 1. B. 4.
 
Gửi ý kiến