Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi thử THPT QG Hóa 11

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tang Van Dung
Ngày gửi: 17h:27' 24-06-2020
Dung lượng: 70.0 KB
Số lượt tải: 371
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD&ĐT BẮC GIANG
TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN


ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN 3
Năm học: 2019 - 2020
Bài thi: KHTN LỚP 11. Môn: Hóa học
Thời gian làm bài: 50 phút
(không kể thời gian phát đề)


Mã đề thi 896


Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Câu 41: Công thức cấu tạo của chất có tên gọi 2-metylbutan
A. CH3-CH2-CH2-CH3. B. CH3-CH2-CH(CH3)-CH2-CH3.
C. CH3-CH(CH3)-CH3 D. CH3-CH2-CH(CH3)-CH3.
Câu 42: Chất nào sau đây có đồng phân hình học?
A. CH2=CH – CH3. B. (CH3)2C=CH – CH3.
C. CH2=CH – CH=C(CH3)2. D. CH3 – CH2 – C(CH3)=CH – CH3.
Câu 43: Tên gọi của CH3-CH(OH)-CH2OH là:
A. Propan-1,2- điol B. 1- Metyl etanđiol.
C. Propan-2,3-điol D. 1,2- đihiđroxyl propen
Câu 44: Đốt cháy 4,48 lít hỗn hợp khí A gồm 2 hiđrocacbon (hơn kém nhau một C), thu được 7,84 lít khí CO2. Mặt khác hỗn hợp A trên làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 24 gam brom (theo tỉ lệ 1:1). CTPT của 2 hiđrocacbon là:
A. CH4, C2H2. B. C2H6, C3H4. C. C2H6, C3H6. D. CH4, C2H4.
Câu 45: Đun hai rượu đơn chức với H2SO4 đặc 1400C được hỗn hợp 3 ete. Lấy 0,72(g) một trong ba ete đem đốt cháy hoàn toàn thu được 1,76(g) CO2 và 0,72(g) H2O. Hai rượu đó là ?
A. CH3OH ;C3H5OH B. C2H5OH ;C4H9OH C. CH3OH; C2H5OH D. C2H5OH ;C3H5OH
Câu 46: Phenol (C6H5OH) không phản ứng với chất nào sau đây?
A. Br2 B. NaHCO3 C. Na D. NaOH
Câu 47: Một ancol đơn chức X mạch hở tác dụng với HBr được dẫn xuất Y chứa 58,4% brom về khối lượng. Đun X với H2SO4 đặc ở 1800C được 3 anken. Tên X là
A. butan – 1 – ol . B. butan – 2 – ol .
C. 2 – metyl propan – 2 – ol . D. pentan – 1 – ol .
Câu 48: Hỗn hợp X gồm but-1-in và đồng đẳng A trộn theo tỉ lệ 1:1. Cho 3,36 lít hỗn hợp X (đktc) tác dụng vừa hết với 225ml dung dịch AgNO3 1M. CTCT của A là
A. CH3CCCH2CCH. B. CH3CH2CH2CCH.
C. CHCH. D. CHCCH3.
Câu 49: Khi đun nóng một rượu no, đơn chức A với H2SO4 đặc, ở nhiệt độ thích hợp thu được sản phẩm B. B có tỉ khối hơi so với A là 0,7. Công thức của A?
A. C5H11OH B. C3H7OH C. C2H5OH D. C4H9OH
Câu 50: Để nhận biết các bình riêng biệt đựng các khí không màu sau đây: etan, etilen, axetilen ta có thể dùng hoá chất:
A. Dung dịch brom và dung dịch Ca(OH)2
B. Dung dịch brom, tàn đóm
C. Dung dịch AgNO3/NH3 và dd brom
D. Dung dịch AgNO3/NH3 và dung dịch Ca(OH)2
Câu 51: Cho 2,84(g) hỗn hợp X gồm 2 ancol đơn chức là đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với Na thu được 4,6(g) chất rắn và V lít H2(đktc). Xác định V
A. 0,896 (l) B. 1,12 (l) C. 2,24(l) D. 1,792 (l)
Câu 52: Đốt cháy hoàn toàn 1 ancol đơn chức X thu được VCO2 : VH2O = 3 : 4 (đktc). Vậy X là
A. C2H6O. B. CH4O. C. C3H8O. D. C4H10O.
Câu 53: Đêhidrat hoá 14,8(g) rượu thì thu được 11,2(g) anken. Công thức phân tử của rượu?
A. C2H5OH B. C5H11OH C. C3H7OH D. C4H9OH
Câu 54: Cho 1 lít cồn 900 tác dụng với Na dư . Biết rằng ancol nguyên chất có D = 0,8g/ml và nước có D = 1g/ml. Thể
 
Gửi ý kiến