Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi thử THPT QG Tỉnh Bình Thuận

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sở GD - BT
Người gửi: Giang Gia Lam
Ngày gửi: 10h:27' 11-05-2018
Dung lượng: 327.0 KB
Số lượt tải: 837
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BÌNH THUẬN

ĐỀ THI THỬ NGHIỆM
(Đề thi gồm 04 trang)
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018
Bài thi: Khoa học tự nhiên
Môn thi thành phần: Hóa học
Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đề)

 _______________________________________________________________

Mã đề thi
101

Họ và tên học sinh:.........................................................
Số báo danh: .......................Lớp: ..................................

Cho nguyên tử khối: Na = 23; Mg = 24; Al = 27; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56, Ag = 108;
Ba = 137; C = 12; H = 1; O = 16; N = 14; S = 32; Cl = 35,5

Câu 41: Chất nào sau đây không có phản ứng tráng bạc?
A. CH3COOH. B. HCOOCH3.
C. CH2=CHCHO. D. C6H12O6 (fructozơ).
Câu 42: Cho 0,15 mol tripanmitin tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được m gam glixerol. Giá trị của m là
A. 8,7 gam. B. 9,2 gam. C. 13,8 gam. D. 41,4 gam.
Câu 43: Chất có chứa 6 nguyên tử cacbon trong một phân tử là
A. etanol. B. glucozơ. C. saccarozơ. D. glixerol.
Câu 44: Trong thực tế không sử dụng cách nào sau đây để bảo vệ kim loại sắt khỏi bị ăn mòn ?
A. Gắn tấm thiếc với kim loại sắt. B. Tráng thiếc lên bề mặt sắt.
C. Tráng kẽm lên bề mặt sắt. D. Phủ một lớp sơn lên bề mặt sắt.
Câu 45: Cho dãy các chất: KAl(SO4)2.12H2O, C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ), CH3COOH, Ca(OH)2, CH3COONH4. Số chất điện li là
A. 5. B. 3. C. 4. D. 2.
Câu 46: Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là
A. thủy tinh hữu cơ. B. teflon. C. nilon-6,6. D. poli(vinyl clorua).
Câu 47: Crom phản ứng với chất nào sau đây tạo hợp chất Cr(II)?
A. O2. B. HCl. C. S. D. HNO3.
Câu 48: Chất nào sau đây không phản ứng được với dung dịch HCl?
A. (C6H10O5)n. B. H2NCH2COOH. C. CH3NHCH3. D. C6H5OH (phenol).
Câu 49: Cho sơ đồ phản ứng sau: Ca3(PO4)2 → X → Y → Ag3PO4.
Cặp chất X, Y là
A. H3PO4, K3PO4. B. P2O5, K3PO4. C. P, H3PO4. D. P, P2O5.
Câu 50: Muối nào sau đây không bị nhiệt phân?
A. MgCO3. B. Ca(HCO3)2. C. NaHCO3. D. Na2CO3.
Câu 51: Ankađien là những hiđrocacbon không no, mạch hở, có công thức chung là
A. CnH2n (n ≥ 3). B. CnH2n (n ≥ 2). C. CnH2n-2 (n ≥ 2). D. CnH2n-2 (n ≥ 3).
Câu 52: Đốt cháy hoàn toàn m gam Fe trong khí Cl2 dư, thu được 6,5 gam muối. Giá trị của m là
A. 1,12. B. 2,24. C. 0,56. D. 2,80.
Câu 53: Chất nào sau đây thuộc loại α-amino axit ?
A. H2NCH2CH2COOH. B. H2NCH(CH3)COOH.
C. H2NCH(CH3)NH2. D. HOOCCH(CH3)COOH.
Câu 54: Phản ứng nào sau đây là phản ứng điều chế kim loại theo phương pháp nhiệt luyện?
A. CuCl2 Cu + Cl2. B. Mg + FeSO4 ( MgSO4 + Fe.
C. 2Al2O3 4Al + 3O2. D. CO + CuO Cu + CO2.
Câu 55: Phát biểu nào sau đây sai?
A. Khí SO2 gây ra hiện tượng mưa axit.
B. Các dạng nhiên liệu như than đá, dầu mỏ và khí tự nhiên được gọi là nhiên liệu hóa thạch.
C. Các chất gây nghiện như mophin, cocain, nicotin là các chất ma túy.
D. Hiệu ứng nhà kính gây ra do sự tăng nồng độ CO2 và CH4 trong không khí.
Câu 56: Trộn 250 ml dung dịch HCl 0,1M với 250 ml dung dịch NaOH aM thu được 500 ml dung dịch X có pH
 
Gửi ý kiến