Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA-2015-LẦN 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Duy
Ngày gửi: 10h:14' 15-05-2015
Dung lượng: 306.0 KB
Số lượt tải: 214
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015- số 1
I. Dao động cơ
1. Tìm câu trả lời đúng trong dao động điều hòa:
A. Vật từ biên về vị trí cân bằng gia tốc và vận tốc khác dấu
B. Vật chuyển động nhanh dần từ VTCB đến biên
C. Vật đổi chiều chuyển động từ vị trí biên
D. Vật có vận tốc cực đại ở biên, gia tốc cực đại tại VTCB
2. Một con lắc lò xo có độ cứng k, khối lượng vật nhỏ m. khi khối lượng của vật tăng 4 lần thì chu kỳ dao động của vật:
A. tăng 4 lần B. Tăng 2 lần C. giảm 2 lần D. giảm 4 lần
3. Khi đưa đồng hồ quả lắc lên độ cao h thì đồng hồ sẽ:
A. chạy nhanh hơn B. chạy chậm hơn C. chạy không chậm hơn D. chạy Bình thường
4. Một con lăc đơn có chiều dài L, vật nhỏ có khối lượng m, dao động điều hòa vơi biên độ góc nhỏ  tại nơi có gia tốc trọng trường g. Tỷ số giữa lực căng cực đại và cực tiểu là:
A. 1,25 B. 1,037 C.1,05 D. 1,06
5.Một con lăc lò xo thẳng đứng khối lượng vật nặng m= 100g, độ cứng lò xo k = 100N/m,
g = 10m/s2, dao động điều hòa với biên độ 0,5cm. Lực đàn hồi cực tiểu và cực đại lần lượt là:
A. Fmin=1,5N ; Fmax=2,5N B.Fmin=5N ; Fmax=15N C. Fmin=0,5N ; Fmax=1,5N D.Fmin=0,2N ; Fmax=0,5N
6. Hai chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ , lệch pha nhau  với biên độ lần lượt là  và , trên hai trục tọa độ song song cùng chiều, gốc tọa độ nằm trên đường vuông góc chung. Khoảng thời gian nhỏ nhất giữa hai lần chúng ngang nhau là:
A. . B. . C. . D. .
7. Một con lắc đơn đếm giây có chu kì bằng 2s, ở nhiệt độ 20oC và tại nơi có gia tốc trọng trường 9,813 m/s2, thanh treo có hệ số nở dài là 17.10–6 K–1. Đưa con lắc đến nơi có gia tốc trọng trường là 9,809 m/s2 và nhiệt độ 300C thì chu kì dao động là : A. ( 2,0007 (s) B. ( 2,0232 (s) C. ( 2,0132 (s) D. ( 2,0006 (s)
8. Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ A. Đúng lúc con lắc qua vị trí có động năng bằng thế năng và đang giãn thì người ta cố định một điểm chính giữa của lò xo, kết quả làm con lắc dao động điều hòa với biên độ A’. Hãy lập tỉ lệ giữa biên độ A và biên độ A’.
A. BCD
9. Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos ( 6πt + (x tính bằng cm và t tính bằng giây). Trong một giây đầu tiên từ thời điểm t = 0, chất điểm đi qua vị trí có li độ x = + 3 cm
A. 5 lần. B. 6 lần. C. 7 lần. D. 4 lần.

II. Sóng cơ
1/ Một sóng cơ lan truyền với vận tốc v =40cm/s, tần số f = 4Hz. Bước sóng là:
A. = 20cm B. =10cm C. =25cm D. 15cm
2. Một người quan sát trên mặt hồ thấy khoảng cách giữa 2 ngọn sóng liên tiếp bằng 2 m và có 6 ngọn sóng qua trước mặt trong 8 s. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là
A. 1,25 m/s B. 3 m/s C. 3,2 m/s D. 2,5 m/s
3Một sóng ngang có phương trình : u = 4cos (-  ) cm. Quãng đường mà sóng truyền đi trong 2s bằng bao nhiêu lần bước sóng? A. S = 15 B. S = 5 C. S = 20 D. S = 10
4 . Trong hiện tượng giao thoa sóng cơ học với hai nguồn M và N thì khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên đoạn MN dao động với biên độ cực đại cực tiểu là :
A. 0,25 B. 0,5 C. k D. 
 
Gửi ý kiến