Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN LỊCH SỬ LẦN 1, TRƯỜNG THPT VĨNH LONG

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Khắc Luân
Ngày gửi: 08h:34' 03-12-2017
Dung lượng: 213.5 KB
Số lượt tải: 703
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD&ĐT VĨNH LONG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1
TRƯỜNG THPT VĨNH LONG MÔN LỊCH SỬ - NĂM 2017 - 2018
Thời gian làm bài 50 phút
(40 câu trắc nghiệm)

Câu 1. Bản chất của chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh là
A. chính quyền dân chủ tư sản. B. chính quyền của dân.
C. chính quyền của dân, do dân, vì dân. D. chính quyền của nhà nước chuyên chính vô sản.
Câu 2. Ý nghĩa quan trọng nhất của sự kiện Liên Xô phóng thành công tàu vũ trụ đưa Gagarin bay vòng quanh Trái Đất là gì?
A. Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công tàu vũ trụ cùng với con người.
B. Khẳng định vị thế của Liên Xô trên trường quốc tế.
C. Liên Xô là nước đi đầu trong ngành công nghiệp vũ trụ.
D. Mở ra kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người.
Câu 3. Phong trào cách mạng 1930 - 1931 đạt đến đỉnh cao vào thời điểm nào?
A. Từ tháng 2 đến tháng 4-1930. B. Từ tháng 9 đến tháng 10-1930.
C. Từ tháng 5 đến tháng 8-1930. D. Từ tháng 1 đến tháng 5-1931.
Câu 4. Tính hai mặt của xu thế toàn cầu hoá là
A. vừa tạo ra thời cơ, vừa tạo ra thách thức cho tất cả các dân tộc trên thế giới.
B. tạo ra cơ hội lớn cho cả các nước TBCN và XHCN.
C. nguy cơ cạnh tranh khốc liệt và đánh mất bản sắc dân tộc.
D. tạo ra thách thức lớn cho cả các nước TBCN và XHCN.
Câu 5. Ý nào không phải là bài học kinh nghiệm của phong trào cách mạng 1930 - 1931?
A. Bài học về xây dựng khối liên minh công - nông.
B. Bài học về công tác tư tưởng.
C. Bài học về tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh công khai, hợp pháp.
D. Bài học về xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất.
Câu 6. Cuộc chiến tranh nào không phải là "sản phẩm" của Chiến tranh lạnh?
A. Chiến tranh vùng Vịnh (1991).
B. Chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953).
C. Chiến tranh xâm lược Đông Dương của thực dân Pháp (1945 - 1954).
D. Chiến tranh xâm lược Việt Nam của đế quốc Mĩ (1954 - 1975).
Câu 7. Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào dân chủ 1936 - 1939 là gì?
A. Xây dựng được lực lượng chính trị hùng hậu của cách mạng.
B. Chủ nghĩa Mác - Lê nin, đường lối của Đảng được phổ biến sâu rộng trong quần chúng.
C. Là cuộc tập dượt lần thứ hai chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.
D. Đội ngũ cán bộ đảng viên ngày càng trưởng thành.
Câu 8. Trong cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939, phong trào tiêu biểu nhất là
A. phong trào đấu tranh nghị trường.
B. phong trào Đông Dương Đại hội.
C. phong trào đấu tranh của quần chúng ở các đô thị lớn.
D. phong trào đấu tranh trên lĩnh vực báo chí.
Câu 9. Tư tưởng cốt lõi của Cương lĩnh chính trị do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo (đầu năm 1930), trở thành nguyên tắc bất biến trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng ta là gì?
A. Độc lập và tự do. B. Đoàn kết với giai cấp vô sản thế giới.
C. Độc lập dân tộc, ruộng đất dân cày. D. Tự do, bình đẳng, bác ái.
Câu 10. Văn kiện nào được thông qua trong Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10-1930)?
A. Báo cáo Bàn về cách mạng Việt Nam.
B. Cương lĩnh chính trị.
C. Luận cương chính trị.
D. Chính cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt của Đảng.
Câu 11. Từ năm 1996 đến năm 2000, bức tranh chung về tình hình nước Nga là
A. chính trị - xã hội không ổn định nên đã ảnh hưởng xấu đến vị thế quốc tế.
B. trở thành cường quốc công nghiệp đứng đầu châu Âu và thứ hai thế giới (sau Mĩ).
C. chính trị - xã hội đã ổn định nhưng kinh tế vẫn tăng trưởng âm.
D. kinh tế được phục hồi, phát triển
 
Gửi ý kiến