Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ THI THỬ THPTQG L2 TRƯỜNG THPT LÊ VĂN THỊNH 2019

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Vân
Ngày gửi: 16h:22' 04-04-2019
Dung lượng: 213.0 KB
Số lượt tải: 796
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD VÀ ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT LÊ VĂN THỊNH
(Đề thi gồm 04 trang )
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2018-2019
Môn: HÓA HỌC
Ngày thi: 31 tháng 03 năm 2019
Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đề)

Họ, tên thí sinh:................................................ Số báo danh: ......................
Mã đề thi 134


Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137.
Câu 1: Cho dãy các chất sau: (1) glucozơ, (2) metyl fomat, (3) etyl axetat, (4) axetanđehit. Số chất trong dãy có phản ứng tráng bạc là
A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 1.

Câu 2: Cho 7,5 gam glyxin vào 200 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam rắn khan. Giá trị của m là
A. 13,70.
B. 19,10.
C. 23,48.
D. 16,90.

Câu 3: Polime nào sau đây chứa nguyên tố N trong phân tử?
A. Polietilen.
B. Poli(vinyl axetat).
C. Xenlulozơ.
D. Nilon- 6.

Câu 4: Este có công thức HCOOCH3 tên gọi là
A. metyl axetat.
B. metyl fomat.
C. etyl fomat.
D. etyl axetat.

Câu 5: Cho các thí nghiệm sau:
(1) Nhỏ dung dịch Na2CO3 vào dung dịch BaCl2.
(2) Cho dung dịch NH3 vào dung dịch HCl.
(3) Sục khí CO2 vào dung dịch HNO3.
(4) Nhỏ dung dịch NH4Cl vào dung dịch NaOH.
Số thí nghiệm xảy ra phản ứng hóa học là
A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 3.


Câu 6: Trong phòng thí nghiệm khí X được điều chế và thu vào bình tam giác theo hình vẽ. Khí X được tạo ra từ phản ứng hoá học nào sau đây?
A. NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 + H2O.
B. CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O.
C. 3Cu + 8HNO3 (loãng) → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O.
D. 2Fe + 6H2SO4 (đặc) → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O.Câu 7: Lên men m kg gạo nếp (chứa 80% tinh bột), thu được ancol etylic và V lít khí CO2 (đktc). Hấp thụ hoàn toàn lượng khí CO2 vào 170 ml dung dịch NaOH 0,5M thu được dung dịch chứa 4,44 gam chất tan. Biết hiệu suất mỗi giai đoạn trong quá trình lên men là 80%. Giá trị gần đúng nhất của m là
A. 5,06.
B. 12,66.
C. 6,33.
D. 7,03.

Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 17,4 gam hỗn hợp Mg và Al trong bình kín chứa khí O2 (dư) thu được 30,2 gam hỗn hợp oxit. Thể tích khí oxi (đktc) đã tham gia phản ứng là
A. 17,92 lít.
B. 8,96 lít.
C. 11,20 lít.
D. 4,48 lít.

Câu 9: Cho Cu tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nóng thu được khí X có màu nâu đỏ. Khí X là
A. N2.
B. NO2.
C. NO.
D. N2O.

Câu 10: Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?
A. Al(OH)3.
B. Cu(OH)2.
C. KOH.
D. HF.

Câu 11: Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Đường saccarozơ còn gọi là đường nho.

B. Fructozơ có nhiều trong mật ong.

C. Glucozơ bị oxi hóa bởi dung dịch Br2.

D. Có thể dùng dung dịch AgNO3 trong NH3 phân biệt saccarozơ và glucozơ.

Câu 12: Để tác dụng hết a mol triolein cần dùng tối đa 0,6 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là
A. 0,15.
B. 0,25.
C. 0,20.
D. 0,30.

Câu 13: Chất nào sau đây không tác dụng được
 
Gửi ý kiến