Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi thử THPTQG Lovebook - File word có lời giải chi tiết

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tailieugiangday.com
Người gửi: Đăng Quang Ngọc
Ngày gửi: 18h:31' 13-06-2018
Dung lượng: 863.0 KB
Số lượt tải: 206
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ SỐ 29
Câu 1: Restrictaza và ligaza tham gia vào công đoạn nào sau đây của quy trình chuyển gen?
A. Tạo điều kiện cho gen được phép biểu hiện.
B. Cắt, nối ADN của tế bào cho và plamis ở những điểm xác định tạo nên ADN tái tổ hợp. C. Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.
D. Tách ADN của nhiễm sắc thể tế bào cho và tách plasmit ra khỏi tế bào vi khuẩn.
Câu 2: Giả sử tần số tương đối của các alen ở một quần thể là 0,2A:0,8a chỉ sau một thế hệ bị biến đổi thành 0,8A:0,2a. Nguyên nhân nào sau đây có thể dẫn đến hiện tượng trên?
A. Đột biến xảy ra trong quần thể theo hướng biến đổi alen A thành alen a.
B. Quần thể chuyển từ tự phối sang ngẫu phối.
C. Môi trường thay đổi theo hướng chống lại để đồng hợp lặn.
D. Kích thước quần thể giảm mạnh do yếu tố thiên tai.
Câu 3: Ớ phép lai P: ♀AaBbDd x ♂AaBbdd. Trong quá trình giảm phân hình thành giao tử đực, ở một số tế bào, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li tròn giảm phân I; giảm phân II diễn ra bình thường. Quá trình giảm phân hình thành giao tử cái diễn ra bình thường. Theo lý thuyết, phép lai trên tạo ra F1 có tối đa bao nhiêu kiểu gen đột biến dạng một nhiễm?
A. 16. B. 8. C. 12. D. 2.
Câu 4: Loại nhân tố nào sau đây chi phối hướng sáng dương của cây?
A. Tác động các chất kìm hãm sinh trưởng.
B. Tác động các chất kích thích sinh trưởng.
C. Chất kích thích sinh trưởng auxin
D. Chất kích thích sinh trưởng giberelin.
Câu 5: Một đoạn mạch gốc của gen cấu trúc có trật tự nuclêôtit như sau: 5TAX AAGGAGAATGTTXXAATGXGGGXGGXXGAAXAT 3. Nếu xảy ra một đột biến liên quan đến một cặp nuclêôtit làm cho số axit amin của chuỗi pôlipeptit trong phân tử prôtêin do gen đột biến tổng hợp chỉ còn lại 5 axit amin. Có bao nhiêu trường hợp đột biến sau đây có thể xảy ra?
(1) Mất một cặp nuclêôtit X-G ở vị trí thứ 16 tính từ đầu 5.
(2) Thay thế một cặp nuclêôtit X-G ở vị trí thứ 16 tình từ đầu 5 bằng một cặp nuclêôtit T-A.
(3) Thay thế một cặp nuclêôtit X-G ở vị trí thứ 17 tình từ đầu 5 bằng một cặp nuclêôtit T-A.
(4) Thay thế một cặp nuclêôtit G-X ở vị trí thứ 21 tình từ đầu 5 bằng một cặp nuclêôtit X-G.
Số trường hợp là:
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 6: Men đen đã sử dụng phép lai phân tích trong các thí nghiệm của mình để:
A. Kiểm tra các cá thể mang kiểu hình trội mang cặp nhân tố di truyền đồng hợp tử hay dị hợp tử.
B. Xác định quy luật di truyền chi phối tính trạng.
C. Xác định tính trạnh nào là trội, tính trạng nào là lặn.
D. Xác định các cá thể thuần chủng.
Câu 7: Cho các thông tin về vai trò của các nhân tố tiến hoá như sau:
(1) Trực tiếp làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể theo một hướng xác định.
(2) Không có khả năng tạo ra một đặc điểm mới cho quần thể.
(3) Có thể loại bỏ hoàn toàn một alen trội có hại ra khỏi quần thể.
(4) Có thể tác động ngay cả khi môi trường sống ổn định qua nhiều thế hệ.
(5) Có thể làm thay đổi tần số tương đối của alen và thành phần kiểu gen của quần thể tương đối nhanh.
(6) Có thể hình thành nhiều đặc điểm thích nghi khác nhau trong cùng quần thể.
Có bao nhiều thông tin đúng về chọn lọc tự nhiên?
A. 2. B. 4. C. 3. D. 5.
Câu 8: Khi nói về mức phản ứng, nhận định nào sau đây không đúng?
A. Tính trạng chất lượng thường có mức phản ứng hẹp.
B. Tính trạng số lượng thường có mức phản ứng rộng.
C. Các giống khác nhau có mức phản ứng khác nhau.
D. Mức phản ứng không do kiểu gen quy định.
Câu 9: Đặc điểm
 
Gửi ý kiến