Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề thi thử THPTQG môn Hóa Lần 1 Trường THPT Gia Lộc II!

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Mạnh Việt
Ngày gửi: 11h:53' 04-04-2018
Dung lượng: 429.7 KB
Số lượt tải: 134
Số lượt thích: 0 ngườiHọ, tên thí sinh:.............................................................
Số báo danh:..................................................................
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; Li = 7; Be = 9; Na = 23; Mg = 24; C = 12; N = 14; O = 16 ; F = 19; Al = 27; Si = 28; P = 31;
S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Mn = 55; Fe = 56; Ni = 59; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ba = 137;
Ag = 108; Cr =52;
Câu 1: Kim loại nào sau đây tác dụng với Cl2 và HCl tạo cùng loại muối
A. Cu. B. Fe. C. Al. D. Ag.
Câu 2: Khi thủy phân chất nào sau đây thu được glixerol ?
A. Tristearin. B. Protein. C. Saccarozơ. D. Tinh bột.
Câu 3: Chất nào sau đây có trong vòi của con kiến?
A. Axit axetic. B. Anđehit axetic. C. Axit fomic. D. Anđehit fomic.
Câu 4: Cho các nhóm tác nhân hóa học sau:
(1) Ion kim loại nặng như Hg2+, Pb2+, Cu2+.
(2) Các anion NO3-, PO43-, SO42- ở nồng độ cao.
(3) Thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học.
(4) Khí CO, CO2, NO2, H2S.
Nhóm tác nhân đều gây ô nhiễm nguồn nước là
A. (1), (3), (4). B. (1), (2), (3). C. (1), (2), (4). D. (2), (3), (4).
Câu 5: Chất tham gia phản ứng trùng hợp tạo thành polime có ứng dụng làm ống dẫn nước, vỏ bọc dây dẫn điện là
A. CH2=CH-CH=CH2. B. CH3-CH=CH2. C. CH2=CH2. D. CH2=CH-Cl.
Câu 6: Este có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc là
A. CH3COOCH3. B. CH3COOCH2CH3. C. CH3CH2COOCH3. D. HCOOCH3 .
Câu 7: Để hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm hai kim loại Cu và Al, ta có thể dùng một lượng dư dung dịch
A. HNO3 loãng. B. H2SO4 loãng. C. HCl. D. H2SO4 đặc, nguội.
Câu 8: Đun nóng metyl fomat với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là
A. CH3COONa và CH3OH. B. HCOONa và CH3OH.
C. CH3COONa và C2H5OH. D. HCOONa và C2H5OH.
Câu 9: Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch NaOH và tạo kết tủa trắng với dung dịch brom. Tên gọi của X là
A. Alanin. B. Axit acrylic. C. Phenol. D. Anilin.
Câu 10: Hợp chất Ba(HCO3)2 không tác dụng với dung dịch nào sau đây?
A. H2SO4. B. Na2SO4. C. NaCl. D. NaOH.
Câu 11: Chất nào sau đây phản ứng với dung dịch HCl và dung dịch NaOH đều giải phóng khí?
A. CaCO3. B. Al(OH)3. C. Al2O3. D. Al.
Câu 12: Để khử ion Fe3+ trong dung dịch thành ion Fe2+ có thể dùng một lượng dư kim loại
A. Zn. B. Ba. C. Mg. D. Cu.
Câu 13: Cho thí nghiệm về tính tan của khí HCl như hình vẽ. Trong bình ban đầu chỉ chứa khí HCl, chậu nước có nhỏ thêm vài giọt quỳ tím.
Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Áp suất trong bình chứa khí giảm.
B. Dung dịch tạo thành là axit mạnh.
C. Nước phun vào bình và chuyển sang màu xanh.
D. Nước phun vào bình và chuyển sang màu đỏ.

Câu 14: Cho các chất sau: etilen, axetilen, vinylaxetilen, etan, toluen, benzen. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Có 2 chất làm mất màu dung dịch Br2.
B. Có 4 chất làm mất màu dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường.
C. Có 3 chất tác dụng với H2 (xúc tác Ni, t0).
D. Có 2 chất tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3.
Câu 15: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Dung dịch muối crom (III) chỉ có tính oxi hóa
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓