Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi thử THPTQG năm 2017 môn Hóa học - Hay, khó - Đề số 3 - File word có lời giải

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đề thi hóa học chất lượng
Ngày gửi: 10h:45' 15-03-2017
Dung lượng: 539.0 KB
Số lượt tải: 508
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Hữu Chấn)

ĐỀ MINH HỌA(Đề thi có 40 câu / 4 trang)

KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017
Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố :
H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S =32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52;
Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba=137.

Câu 1: Polietilen là sản phẩm trùng hợp của
A. CH2=CH-Cl. B. CH2=CH2. C. CH2=CH-CH=CH2. D. CH2=CH-CH3.
Câu 2: Những kim loại nào sau đây có thể được điều chế theo phương pháp nhiệt luyện (bằng chất khử CO) từ oxit kim loại tương ứng là
A. Fe và Ni B. Al và Cu C. Ca và Cu D. Mg và Fe
Câu 3: Phương trình hóa học nào sau đây là sai
A. Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2. B. 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2.
C. Mg + 2AgNO3 → Mg(NO3)2 + 2Ag. D. Cu + H2SO4 → CuSO4 + H2.
Câu 4: Cho a gam hỗn hợp bột các kim loại Ni và Cu vào dung dịch AgNO3 dư, khuấy kĩ cho đến khư phản ứng kết thúc thu được 54 gam kim loại. Mặt khác, cũng cho a gam hỗn hợp bột kim loại trên vào dung dịch CuSO4 dư đến khi phản ứng kết thúc thu được (a + 0,5) gam kim loại. Giá trị của a là
A. 5,9. B. 15,5. C. 32,4. D. 9,6.
Câu 5: Cặp chất không xảy ra phản ứng là
A. Fe + Cu(NO3)2. B. Cu + AgNO3. C. Zn + Fe(NO3)2. D. Ag + Cu(NO3)2.
Câu 6: Tinh bột, xenlulôzơ và saccarôzơ đều có khả năng tham gia phản ứng
A. thủy phân B. trùng ngưng C. tráng gương D. hoàn tan Cu(OH)2
Câu 7: Protein phản ứng với Cu(OH)2/OH- tạo sản phẩm có màu đặc trưng là
A. màu da cam. B. màu vàng. C. màu tím. D. màu xanh lam.
Câu 8: Este X có trong hoa nhài có công thức phân tử C9H10O2, Khi thủy phân X tạo ra ancol thơm Y. Tên gọi của X là:
A. Phenyl axetat. B. Etyl benzoat. C. Phenyl propionat. D. Benzyl axetat.
Câu 9: Khi cho từ từ dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaAlO2 thì hiện tượng xảy ra là
A. ban đầu xuất hiện kết tủa keo trắng, sau một thời gian kết tủa tan dần.
B. ban đầu không có hiện tượng gì, sau một thời gian xuất hiện kết tủa keo trắng.
C. xuất hiện kết tủa keo trắng.
D. không có hiện tượng gì xảy ra.
Câu 10: Dung dịch chứa chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím
A. Axit glutamic. B. Glyxin. C. Lysin. D. Metyl amin.
Câu 11: Có thể phân biệt ba dung dịch gồm metylamin, anilin, axit axetic bằng một thuốc thử là
A. dung dịch NaOH B. quỳ tím C. dung dịch HCl D. dung dịch NaCl.
Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn a mol este no, mạch hở X thu được b mol CO2 và c mol H2O với (b – c = a) và thành phần phần trăm khối lượng cacbon trong X là 40,68%. Cho m gam X tác dụng với 250 ml dung dịch NaOH 1M rồi cô cạn cẩn thận thu được 15,4 gam chất rắn. Giá trị của m có thể là
A. 14,16. B. 11,80. C. 12,98. D. 9,44.
Câu 13: Trong thực tế người ta thường dùng những kim loại nào sau đây để làm dây dẫn điện 
A. Al và Cu. B. Zn và Fe. C. Ag và Cu. D. Ag và Au.
Câu 14: Nung nóng hỗn hợp gồm CaCO3, Fe(NO3)3, Al(NO3)
 
Gửi ý kiến