Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

đề thi thử THPTQG tỉnh bình phước lần 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sở GD bình phước
Người gửi: Kiều Thị Kim Nhung
Ngày gửi: 21h:46' 13-04-2019
Dung lượng: 669.8 KB
Số lượt tải: 51
Số lượt thích: 0 người
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2019 LẦN 1
MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trắc nghiệm)(Đề thi gồm 06 trang)
Mã đề thi 197

Họ và tên thí sinh: …………………………………… Số báo danh: ……………….
Câu 1. Cho khối chóp có và tam giác vuông cân tại và Thể tích của khối chóp bằng
A. B. C. D. 
Câu 2. Cho khối trụ có thể tích và bán kính đáy . Chiều cao của khối trụ đã cho bằng
A. B. C. D. 
Câu 3. Cho cấp số nhân có số hạng đầu công bội Giá trị của bằng
A. B. C. D. 
Câu 4. Với và là hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn mệnh đề nào sau đây đúng ?
A. B. C. D. 
Câu 5. Với và là hai số thực dương tùy ý, bằng
A. B. 
C. D. 
Câu 6. Trong không gian mặt phẳng đi qua điểm nào dưới đây ?
A. B. C. D. 
Câu 7. Trong không gian đường thẳng nào sau đây nhận là một vectơ chỉ phương ?
A. B. 
C. D. 
Câu 8. Tập nghiệm của phương trình là
A. B. C. D. 
Câu 9. Cho hàm số có đồ thị như sau
/
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây ?
A. B. C. D. 
Câu 10. Cho hàm số có bảng biến thiên như sau
/
Hàm số đạt cực đại tại điểm
A. B. C. D. 
Câu 11. Họ nguyên hàm của hàm số là
A. B. C. D. 
Câu 12. Cho và khi đó bằng
A. B. C. D. 
Câu 13. Trong không gian tâm của mặt cầu là điểm có tọa độ
A. B. 
C. D. 
Câu 14. Cho hàm số liên tục trên đoạn và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi và lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn . Giá trị của bằng
A. B. 
C. D. 

Câu 15. Số phức nào sau đây có điểm biểu diễn là 
A. B. C. D. 
Câu 16. Cho khi đó bằng
A. B. C. D. 
Câu 17. Hàm số có đạo hàm
A. B. C. D. 
Câu 18. Cho khối lăng trụ có tất cả các cạnh bằng các cạnh bên hợp với mặt đáy góc Thể tích của khối lăng trụ bằng
A. B. C. D. 

Câu 19. Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây ?

A. B. 
C. D. 
Câu 20. Biết là một nguyên hàm của hàm số và . Giá trị là
A. B. C. D. 
Câu 21. Trong không gian khoảng cách từ điểm tới đường thẳng bằng
A. B. C. D. 
Câu 22. Cho hàm số có đạo hàm. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là
A. B. C. D. 
Câu 23. Tính diện tích mặt cầu khi biết chu vi đường tròn lớn của nó bằng 
A. B. C. D. 
Câu 24. Tổng phần thực và phần ảo của số phức thoả mãn bằng
A. B. C. D. 
Câu 25. Cho và thỏa
 
Gửi ý kiến