Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ THI THỬ THQG

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Dũng
Ngày gửi: 13h:22' 16-03-2018
Dung lượng: 138.0 KB
Số lượt tải: 272
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT ĐĂKMIL
GV: NGUYỄN VĂN DŨNG
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018
MÔN THI: HÓA HỌC (13)
Thời gian làm bài: 50 phút;
(40 câu trắc nghiệm)


Mã đề thi 132

(Cho nguyên tử khối: H=1, C=12, N=14, O=16, F=19, Na=23, Mg=24, Al=27, Si=28, P=31, S=32, Cl=35,5; K=39, Ca=40, Cr=52, Mn=55, Fe=56, Cu=64, Zn=65, Br=80, Ag=108, I=127, Ba=137)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... số báo danh: .............................
Câu 1: Có bao nhiêu phản ứng hóa học có thể xảy ra khi cho các đồng phân đơn chức của C2H4O2 tác dụng lần lượt với từng chất: Na, NaOH, NaHCO3?
A. 4. B. 3. C. 2. D. 5.
Câu 2: Khi thủy phân hợp chất hữu cơ X (không có phản ứng tráng bạc) trong môi trường axit rồi trung hòa axit thì dung dịch thu được có phản ứng tráng bạc. X là:
A. Ancol etylic. B. Saccarozơ. C. Anđehit axetic. D. Glixerol.
Câu 3: Để tạo thành thủy tinh hữu cơ (plexiglat), người ta tiến hành trùng hợp:
A. CH3-COO-CH=CH2. B. CH3-COO-C(CH3)=CH2.
C. CH2=C(CH3)-COOCH3. D. CH2=CH-CH=CH2.
Câu 4: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Các amin ở điều kiện thường là chất khí hoặc chất lỏng.
B. Các protein đều dễ tan trong nước.
C. Các amino axit là chất rắn ở điều kiện thường.
D. Các amin không độc.
Câu 5: Chất nào dưới đây là etyl axetat?
A. CH3COOCH2CH3. B. CH3CH2COOCH3. C. CH3COOCH3. D. CH3COOH.
Câu 6: Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Cao su buna có phản ứng cộng.
B. Trùng hợp axit -amino caproic thu được nilon-7.
C. Polietilen là polime trùng ngưng.
D. Đun nóng tinh bột với dung dịch axit thì xảy ra phản ứng khâu mạch polime.
Câu 7: Đun nóng tristearin trong dung dịch NaOH thu được glixerol và?
A. C15H31COONa. B. C17H31COONa. C. C17H35COONa. D. C17H33COONa.
Câu 8: Một phân tử polietilen có khối lượng phân tử bằng 56000u. Hệ số polime hóa của phân tử polietilen này là:
A. 2000. B. 20000. C. 1500. D. 15000.
Câu 9: Hiệu suất của quá trình điều chế anilin (C6H5NH2) từ benzen (C6H6) đạt 30%. Khối lượng anilin thu được khi điều chế từ 156 gam benzen là:
A. 93,0 gam. B. 186,0 gam. C. 55,8 gam. D. 111,6 gam.
Câu 10: Đun nóng 5,18 gam metyl axetat với 100ml dung dich NaOH 1M đến phản ứng hoàn toàn. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:
A. 8,20. B. 6,94. C. 5,74. D. 6,28.
Câu 11: Cho kim loại Fe lần lượt phản ứng với các dung dịch: FeCl3, Cu(NO3)2, AgNO3, MgCl2. Số trường hợp xảy ra phản ứng hóa học là:
A. 3. B. 4. C. 1. D. 2.
Câu 12: Nhận xét nào sau đây đúng?
A. Các polime dễ bay hơi.
B. Đa số các polime dễ hòa tan trong các dung môi thông thường.
C. Đa số các polime không có nhiệt độ nóng chảy xác định.
D. Các polime đều bền vững dưới tác động của axit, bazơ.
Câu 13: Cặp chất nào sau đây không thể tham gia phản ứng trùng ngưng?
A. Phenol và fomanđehit. B. Buta – 1,3 – đien và stiren.
C. Axit ađipic và hexametylen điamin. D. Axit terephtalic và etylen glicol.
Câu 14: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Phản ứng giữa ancol với axit cacboxylic được gọi là phản ứng xà phòng hóa.
B. Phản ứng xà phòng hóa là phản ứng thuận nghịch.
C. Trong công thức của este RCOOR’, R có thể là nguyên tử H hoặc gốc hidrocacbon.
D. Phản ứng este hóa là phản ứng một chiều.
 
Gửi ý kiến