Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi thử tinh giản theo bộ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Anh
Ngày gửi: 05h:21' 26-05-2020
Dung lượng: 469.5 KB
Số lượt tải: 386
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THAM KHẢO BÁM SÁT ĐỀ MINH HỌA 2 BGD
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2020
ĐỀ SỐ 22
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


Họ, tên thí sinh: .....................................................................
Số báo danh: ..........................................................................

Câu 81: Ở cây lúa, nước chủ yếu được thoát qua cơ quan nào sau đây?
A. Lá. B. Thân. C. Cành. D. Rễ.
Câu 82: Loài động vật nào sau đây có hình thức hô hấp bằng hệ thống ống khí?
A. Chim đại bàng. B. Châu chấu. C. Trăn. D. Ngựa.
Câu 83: Côđon nào sau đây mang tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã?
A. 5’AXX3’. B. 5’UGA3’. C. 5’AGG3’. D. 5’AGX3’.
Câu 84: Để loại bỏ 1 gen không mong muốn ra khỏi hệ gen của cây trồng, ta có thể sử dụng loại đột biến nào sau đây?
A. Đảo đoạn NST. B. Lặp đoạn NST. C. Mất đoạn NST D. Chuyển đoạn NST.
Câu 85: Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 16. Nếu xảy ra đột biến lệch bội thì số loại thể một tối đa có thể được tạo ra trong loài này là:
A. 7. B. 15. C. 8. D. 14.
Câu 86: Ở sinh vật nhân sơ, điều hòa hoạt động của gen diễn ra chủ yếu ở giai đoạn nào?
A. Trước phiên mã. B. Sau dịch mã. C. Dịch mã. D. Phiên mã.
Câu 87: Ở Kỉ nào sau đây của Đại Cổ sinh xảy ra sự phân hóa bò sát, phân hóa côn trùng, tuyệt diệt nhiều loài động vật biển?
A. Kỉ Cacbon. B. Kỉ Pecmi. C. Kỉ Silua. D. Kỉ Đêvôn.
Câu 88: Bố mẹ bình thường sinh con đầu lòng bị bệnh mù màu. Kiểu gen của mẹ là?
A. XAXA. B. XAXa. C. Aa. D. XaY.
Câu 89: Quan hệ sinh thái giữa lươn biển và cá nhỏ thuộc mối quan hệ?
A. Cộng sinh. B. Hội sinh. C. Hợp tác. D. Ức chế cảm nhiễm.
Câu 90: Khi nói về NST ở sinh vật nhân chuẩn, phát biểu nào sau đây sai?
A. Mỗi loài có một bộ NST đặc trưng về số lượng, hình thái và cấu trúc.
B. NST được cấu tạo bởi 2 thành phần chính là: prôtêin histôn và ADN.
C. Trong tế bào xôma của cơ thể lưỡng bội, NST tồn tại thành từng cặp nên được gọi là bộ 2n.
D. Số lượng NST nhiều hay ít là tiêu chí quan trọng phản ánh mức độ tiến hoá của loài.
Câu 91: Ở người, alen A quy định mắt đen là trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt xanh. Nếu không có đột biến xảy ra, cặp vợ chồng nào sau đây có thể sinh ra con có người mắt đen, có người mắt xanh?
A. aa × aa. B. AA × Aa. C. Aa × aa. D. aa × AA.
Câu 92: Loài động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn kín?
A. Nghêu. B. Cua. C. Bạch tuộc. D. Trai.
Câu 93: Thành tựu nào sau đây không phải do công nghệ gen?
A. Tạo giống dâu tây tam bội.
B. Giống lúa “gạo vàng” có khả năng tổng hợp β-caroten.
C. Chuột nhắt mang gen hoocmon sinh trưởng của chuột cống.
D. Tạo ra giống cừu có thể sản xuất sữa chứa protein của người.
Câu 94: Trong quần thể ngỗng thường có 60% con đực và 40% con cái. Đây là một đặc trưng nào của quần thể?
A. Tỷ lệ đực/cái. B. Thành phần nhóm tuổi.
C. Sự phân bố cá thể. D. Mật độ cá thể.
Câu 95: Giả sử một chuỗi thức ăn trong quần xã sinh vật được mô tả bằng sơ đồ sau: Cỏ ( Sâu ( Gà ( Cáo ( Hổ. Trong chuỗi thức ăn này, sinh vật tiêu thụ bậc 3 là:
A. Cáo. B. Sâu. C. Thỏ. D. Hổ.
Câu 96: Trường hợp nào sẽ dẫn tới sự di truyền liên
 
Gửi ý kiến