Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi thử TNTHPTQG 2022

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Đào Huy Phong
Ngày gửi: 14h:06' 29-04-2022
Dung lượng: 25.9 KB
Số lượt tải: 911
Số lượt thích: 0 ngườiĐề 3
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022


MÔN THÀNH PHẦN: HÓA HỌC
Thời gian: 50 phút


* Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39, Fe = 56; Cu = 64; Ba = 137. 
* Các thể tích khí đều đo ở (đktc).
Câu 1.Cho chất X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được C2H5COONa và CH3OH. Chất X là
A.C2H5COOCH3. B.CH3COOC2H5. C.C2H5COOH. D.CH3COOH.
Câu 2.Công thức của axit oleic là
A.C17H33COOH. B.HCOOH. C.C15H31COOH. D.CH3COOH
Câu 3.Cacbonhidrat nào có nhiều trong nho hoặc hoa quả chín?
A.Glucozơ. B.Xenlulozơ. C.Fructozơ. D.Saccarozơ.
Câu 4.Chất nào dưới đây làm quỳ tím hóa xanh?
A.CH3COOH. B.C6H5NH2. C.CH3OH. D.C2H5NH2.
Câu 5.Số nguyên tử oxi trong phân tử glixin là
A.2. B.1. C.4. D.3.
Câu 6.Tên gọi của polime có công thức (-CH2-CH2-) n là
A.poly (vinyl clorua). B.polietilen.
C.poly (metyl metacrylat). D.polistiren.
Câu 7.Tính chất nào sau đây của kim loại không phải do các electron tự do gây ra?
A.Tính dẻo. B.Độ cứng. C.Tính dẫn điện. D.Ánh kim.
Câu 8.Cho dãy kim loại: Na, Mg, Fe, Cu. Kim loại có tính khử yếu nhất là
A.Mg. B.Cu. C.Na. D.Fe.
Câu 9.Sự ăn mòn hóa học là quá trình
A.khử. B.oxi hóa. C.điện phân. D.oxi hóa – khử.
Câu 10.Kim loại nào sau đây có thể điều chế được bằng phản ứng nhiệt nhôm?
A.Na. B.Al. C.Ca. D.Fe.
Câu 11.Kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4loãng là
A.Ag. B.Au. C.Cu. D.Al.
Câu 12.Cho kim loại K vào nước, sản phẩm thu được là khí H2 và
A.K2O. B.K2O2. C. KOH. D.KH.
Câu 13.Ở nhiệt độ cao, Al khử được ion kim loại trong oxit
A.MgO. B.BaO. C.K2O. D. Fe2O3.
Câu 14.Dung dịch khi tác dụng với axit H2SO4 vừa tạo khí, vừa tạo kết tủa là
A.Na2CO3. B.BaCl2. C.Ba(HCO3)2. D.Ca(OH)2.
Câu 15.Quặng boxit được dùng để sản xuất kim loại nào sau đây?
A.Al. B.Na. C.Mg. D.Cu.
Câu 16.Công thức của sắt(III) hiđroxit là
A.Fe(OH)3. B.Fe2O3. C.Fe(OH)2. D.FeO.
Câu 17.Dung dịch K2CrO4 có màu gì?
A.Màu da cam. B.Màu đỏ thẫm. C.Màu lục thẫm. D.Màu vàng.
Câu 18.Hiện nay nhiều nơi ở nông thôn đang sử dụng hầm biogas để xử lí chất thải trong chăn nuôi gia súc, cung cấp nhiên liệu cho việc đun nấu. Chất dễ cháy trong khí biogas là
A.CH4. B.CO2. C.N2. D.Cl2.
Câu 19.Thành phần của supephotphat đơn gồm
A.Ca(H2PO4)2. B.Ca(H2PO4)2, CaSO4. C.CaHPO4, CaSO4. D.CaHPO4.
Câu 20.Công thức phân tử của propilen là:
A.C3H6. B.C3H4. C.C3H2. D.C2H2.
Câu 21.Cho các este sau: etyl axetat, etyl fomat, metyl axetat, metyl propionat. Có bao nhiêu este có phản ứng với AgNO3/NH3 ?
A.1. B. 2. C.3. D.4.
Câu 22.Cho chất X có công thức phân tử C4H8O2 tác dụng với dung
 
Gửi ý kiến