Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

đề thi thư toan 12

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Xuân Hòa
Ngày gửi: 15h:24' 08-09-2017
Dung lượng: 505.8 KB
Số lượt tải: 72
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Xuân Hòa)
SỞ GD & ĐT NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT CỬA LÒ
( Đề thi gồm 08 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017
MÔN: TOÁN,
Thời gian: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Họ và tên thí sinh:………………………………………
Số báo danh……………………MÃ ĐỀ 121
Câu 1: Hàm số là nguyên hàm của hàm số
A. B. C. D. 
Câu 2: Biết . Tính .
A. 12 B. 4 C. 2 D. 16
Câu 3. Nếu có nguyên hàm thỏa thì giá trị của bằng:
A. B. C. D. .
Câu 4:Hỏi hàm sốđồng biến trên các khoảng nào?
A. B. và C. và D. và 
Câu 5: Số nghiệm của phương trình là:
A. 0 B. 1 C.2 D. 3
Câu 6: Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:
A. B.
C. D.
Câu 7: . Tìm giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn 
A. B. C. D. 
Câu 8: Cho các hàm số với . Để hàm số là một nguyên hàm của hàm số thì giá trị của a, b, c là
A. B.
C. D.
Câu 9: Đường thẳng là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số nào sao đây?
A. B. C. D. 
Câu 10:Cho hàm số xác định, liên tục trên R và có bảng biến thiên :
X
 0 1 

y’
 +
 – 0 +


y

 2 

– 3

Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
D. Hàm số có đúng một cực trị.
B. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 2.
C. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 2 và giá trị nhỏ nhất bằng -3.
A. Hàm số đạt cực đại tại x=0 và đạt cực tiểu tại x= 1.
Câu 11: Hàm số có hai điểm cực trị là , khi đó tích bằng:
A. B. C. D. 2
Câu 12:Tìm tất cả các giá trị của để đồ thị hàm số có ba điểm cực trị là ba đỉnh của tam giác đều.
A. B. C. D. 
Câu 13: Giải bất phương trình: . Ta được tập nghiệm:
A. B.
C. D.
Câu 14: Giá trị của với và bằng:
A. 3 B. C. D.
Câu 15. Hỏi hàm số đồng biến trên khoảng nào ?
A. B. C. D.
Câu 16: Tìm của hàm số 
A. B.
C. D.
Câu 17: Cho hai số phức:và. Tìm x, y để 
A. B. C. D.
Câu 18: Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
D.
C.
B.
Câu 19: Một đường dây điện được nối từ nhà máy điện trên đất liền ở vị trí A đến vị trí C trên một hòn đảo. Khoảng cách ngắn nhất từ C đến đất liền là BC=1km, khoảng cách từ A đến B là 4km. Người ta chọn một vị trí là điểm S nằm giữa A và B để mắc đường dây điện đi từ A đến S, rồi từ S đến C như hình vẽ dưới đây. Chi phí mỗi km dây điện trên đất liền mất 3000USD, mỗi km dây điện đặt ngầm dưới biển mất 5000USD.Hỏi điểm S phải cách A bao nhiêu km để chi phí mắc đường dây điện là ít nhất.
/
C. B. A. D.

Câu 20: Cho là độ dài hai cạnh góc vuông, là độ dài cạnh huyền của một tam giác vuông, trong đó và . Kết luận nào sau đây là đúng?
A. B.
C. D.
Câu 21: Tìm miền xác định của hàm số 
A. B. C.
 
Gửi ý kiến