Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

đề thi tiênags Anh 4 HK1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thị Nết
Ngày gửi: 08h:57' 23-12-2017
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người
TEST 1
I/ Circle the odd-one-out. Write the answers. Answer
1.
father
jacket
scarf
sweater
______________

2.
morning
afternoon
evening
dress
_____________

3.
tall
short
thin
pencil
_____________

4.
Monday
May
August
January
_____________

II/ Match and write.
Answer

1.
Where are you from?
a.
I’m American.
___

2.
What nationality are you?
b.
I like swimming.
___

3.
What’s she doing?
c.
It’s Tuesday.
___

4.
What’s your hobby?
d.
She’s reading a book.
___

5.
What day is it?
e.
I’m from America.
___

III/ Look and write.
1.
A: What can she do?
B: She _________________________.

2.
A: What subject do you have today?
B: ____________________________.

3.
A: What class is he in?
B: He’s ________________________.

4.
A: Where was Mai yesterday evening.
B: She was _____________________.
A: What did she do?
B: She _________________________.

IV/ Read and complete.

Dear penpal,
Hi! My name is Mai. I’m nine years old. I’m Vietnamese. I like collecting stamps. I have a lot of stamps. They are so beautiful. I don’t like playing chess but I like taking photos. This is a photo of me. I really want a penpal. Please write to me: mai@englishenglish.com.vn
Mai.
Mai is _____________ years old.
She likes ______________ and _________________.
She doesn’t like ___________________.
She wants a ______________________.
V/ Make the questions.
1.
Which grade are you in?
I’m in grade 4.

2.
__________________________________________
It’s on the fifth of December.

3.
__________________________________________
He can play volleyball.

4.
__________________________________________
Her nationality is English.

5.
__________________________________________
They played soccer at the beach yesterday.

VI/ Look at the pictures. Look at the letters. Write the words.
/
___ ___ ___ ___ ___


/
___ ___ ___ ___ ___


/
___ ___ ___ ___ ______ ___ ___ ___ ___ ___ ___


/
___ ___ ___ ___ ___ ___ 
Gửi ý kiến