Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

đề thi tiếng Anh hk2 lớp 10

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: kate moss
Ngày gửi: 21h:11' 10-04-2014
Dung lượng: 105.5 KB
Số lượt tải: 4621
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Phương Oanh)
SỞ GD & ĐT NINH THUẬN
TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II. LỚP 10
NĂM HỌC 2011 - 2012
Môn: Tiếng Anh. Chương trình chuẩn. Thời gian làm bài 45 phút
(Không kể thời gian phát đề)


MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ ANH 10 – HKII 2011-2012

Type of Examination: multiple choice Name of Examination: The first term (U9-16)
Except U15

Part/ Section/
Q. no.
Language sub-skills
Text types/ Materials/ Situations
Q. levelsNB
TH
VDT
VDC

Part 1 Pronunciation
Scâu: 4
Sđiểm: 1
Tlệ: 10 %
Vowel recognition (Notice / iә - eә - uә/,/d - t/ /g - k/)
4


4c/1
Part 2 Vocabulary-Grammar

Scâu: 16
Sđiểm: 4
T lệ: 40 %
Meaning
2

Conditional sentences

2
To-inf (purpose)
2

Adjective of attitude

2
Article (a/an/the)
1

Will/ be going to

2
Passive voice

2
Preposition
1

Should/ shouldn’t
2


8c/2
8c/2Part 3:
Identify error
Scâu: 5
Sđiểm: 1.25
T lệ: 12.5 %
preposition

2
be going to/will

1
It was not until…that…

1
Article

1


5c/1.25Part 4
Writing

Scâu: 10
Sđiểm: 2.5
T lệ: 25%
Wh-questions
It was not until…that…
Conditional sentences
Passive
Build up sentence


2


1
1

2


1
1


2

7c/1.75
0.75

Part 5
Reading - comprehension
Scâu: 5
Sđiểm: 1.25
T lệ: 12..5 %
A reading passage about
The World Cup
- Scanning
-Identifying facts and details
-Guessing

2

3


2c/0.25
3c/0.75Scâu: 40
Sđiểm: 10
Tlệ: 100 %

14c/3.5
35%
16c/4
40%
7c/1.75
17.5%
3c/0.75
7.5%SỞ GD & ĐT NINH THUẬN
TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU

ĐỀ - ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ II. LỚP 10
NĂM HỌC 2011 - 2012
Môn: Tiếng Anh. Chương trình chuẩn. Thời gian làm bài 45 phút
(Không kể thời gian phát đề)


Mã đề thi 132I. Pronunciation: Khoanh tròn từ có phần gạch dưới phát âm khác với những từ còn lại: (1ms)
Câu 1: A. cooked B. stopped C. watered D. finished
Câu 2: A. share B. atmosphere C. care D. everywhere
Câu 3: A. floor B. usually C. casual D. poor
Câu 4: A. championship B. school C. chemistry D. Christmas
II. Grammar and vocabulary: Chọn đáp án tốt nhất: (4ms)
Câu 5: They were sent to a local………right after their parents` death.
A. prison B. hospital C. park D. orphanage
Câu 6: My son didn`t go to the theatre .......he was 16 years old.
A. since B. for C. after D. until
Câu 7: She has two girls and ……… boy. ……… girls are in their class at school.
A. a-a B. the-the C. a-the D. an-an
Câu 8: If my grandfather ….………..still alive, he would be a hundred today.
A. is B. was C. were D. had been
Câu 9: She often goes to the library ...................... books.
A. to borrow B.
 
Gửi ý kiến