Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi Tiếng Anh học kỳ 1, năm học: 2016-2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thach Binh
Ngày gửi: 22h:22' 28-12-2016
Dung lượng: 911.7 KB
Số lượt tải: 1191
Số lượt thích: 0 ngườiĐiểmchung
Nhậnxétcủagiáoviênbộmôn:Ý kiếncủaphụhuynhhọcsinh:


Listening:
Listen and tick [Nghevàđánhdấu(] (1 điểm):

Listen and number[Nghevàđánhsố] (1 điểm):Speaking: Talk about yourself [Nóikhoảng 5 câuvềbảnthânem] (1 điểm):

To answer these questions:

1. What’s your name?
2. How old are you?
3. Where are you from?
4. What nationality are you?
5. What is your hobby?

Choose the best answer[Chọn 1 đápánđúngnhấtbằngcáchkhoanhtrònchữ A, B, C hoặc D trướcđápánđãchosẵn] (7điểm):
1. What is yourname?(My __________ is Tom. A. name B. nam C. nice D. nine
2. How are you?(I __________ fine, thank you.And you? A. are B. am C. is D. in
3. How old are you?(I am __________ years old. A. a B. an C. nine D. one
4. Where__________ you from?(I am from America. A. am B. do C. is D. are
5. What nationality are you?(I __________ Vietnamese. A. to B. are C. am D. is
6. What day is it today?( It is __________ . A. one day B. Tuesday C.Three days D. Two days
7. What __________ you do on Monday?(I read books in the morning. A. do B. does C. is D. am
8. What is the __________ today?(It is the first of September. A. do B. date C. today D. to
9. When is__________birthday?(It is on the ninth of June. A. you B. we C. your D. they
10. What can you do?(I__________ speak English. A. am B. is C. are D. can
11. Can you swim?(Yes, I __________. A. am B. is C. can D. are
12. Where is she from?(She __________ from Singapore. A. am B. is C. are D. do
13. When is his birthday?(His __________ is on the second of July. A. birthday B. today C. tomorrow D. tonight
14. Can you speak English?(No,I __________. A. can B. cant C. cann’t D. can’t

Lưu ý: Họcsinhkhôngđượcxembấtkỳtập, sáchnàoliênquanđếnTiếngAnh vàkhôngđượchỏi hay xembàicủabạntrongkhiđanglàmbàithi!
ĐápánĐềkiểmtracuốihọckỳ I mônTiếngAnhKhối 4
Listening:
Listen and tick (Mỗicâuđúng 0,5điểm):
Audio Script:
1. - Hi. I’m Akiko. I’m from Tokyo. I’m Japanese.
2. - Hello. My name’s Quan. I’m from Vietnam.
Listen and number (Mỗicâuđúng 0,25điểm):
Audio Script:
1. - Hello. I’m Hakim. - Hi, Hakim. I’m Mai. Nice to meet you. - What nationality are you, Mai? - I’m Vietnamese.
2. - Hello. I’m Linda. - Hi, Linda. I’m Hakim. - Nice to meet you, Hakim. Where are you from? - I’m from Malaysia.
3. - Hello. I’m Linda. - Hi, Linda. Nice to meet you. My name’s Tony. - What nationality are you, Tony? - I’m Australian.
4. - Hello. I’m Nam. What’s your name? - My name’s Akiko. - Nice to meet you, Akiko. - What nationality are you? - I’m Japanese.
Speaking: Talk about yourself (Mỗicâuđược 0,2điểm):

Gợi ý:

1. What’s your name? ( My name’s ……….
2. How old are you? (I am ……….
3. Where are you from?(I am from ……….
4. What nationality are you?(I am ……….
5. What is your hobby?(I like ……….

Choose the best answer(Mỗicâuđược 0,5điểm):

1. What is yourname?(My __________ is Tom. A. name B. nam C. nice D. nine
2. How are you?(I __________ fine, thank you.And you? A. are B. am C. is D. in
3. How old are you?(I am __________ years old. A. a B. an C. nine D. one
4. Where __________ you from?(I am from America. A. am B. do C. is D. are
5
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓