Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

de thi tieng anh lop 4 hk1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thu Hường
Ngày gửi: 09h:39' 20-01-2018
Dung lượng: 637.9 KB
Số lượt tải: 90
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TIỂU HỌC THƯỢNG ĐÌNH
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ I
Năm học 2017- 2018.
Môn: Tiếng Anh, khối lớp 4


 Full name:……………………………………… Class: 4……

Skill
Listening
Reading
Writing
Speaking
Total


Mark
A. LISTENING
Question 1. Listen and number.


/ / / /Question 2. Listen and write the words in the gaps.
(0) I am from England
Alan: Do you like (1) ……………….., Li Li?
Li Li: No, I don’t.
Alan: What (2)………………. do you like?
Li Li: I like Music.
Alan: Why do you like it?
Li Li: Because I like to (3)………………Question 3. Listen and tick.

eighteen

eighty3. A. B.


/ / //

1. A. B. 2. A. B.


/ / //

3. A. B. 4. A. B.

PART II. READING
Question 1. Look and read. Put a tick (() or a cross (X) in the box as examples.
/

/
/
/

Question 2. Select and circle the letter A, B, or C.
0. What subject do you…………?
A. likes . like C. to like
My birthday is in ……..
A. Tuesday B. Science C. October.
2. This …….. is for you.
A. cake B. is C. swim
3. Those are….……….. on the table
A. pens B. pencil C. book
Question 3. Read and write the missing letters to complete the words.
My name is Nam. I am a (0) student . I study many subjects such as Maths, English,
Music, Vietnamese and Art.( 1 ) Mu _ _ _ is my favourite subject. I have it on (2)
M _ _ _ _ _ and (3) Fr _ _ _ _. During Music lessons I ( 4) s _ _ _ songs.

PART III. WRITING
Question 1. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words.
/

/

/

/

Question 2. Put the words in order to make sentences.
1. are/ you/ Where / from / ?
……………………………………………………………………………..
2. you/ Would/ like / an /apple/ .
………………………………………………………………………………
3. candy/ This/ for / is / you/.
………………………………………………………………………………
4. is/ birthday/ in / Her / August/.
……………………………………………………………………………….
5. do/ you / do/ What/ lessons/ during/ Art /?
……………………………………………………………………………….


TRƯỜNG TIỂU HỌC THƯỢNG ĐÌNH


ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ I
Năm học 2017- 2018
Môn: Tiếng Anh, khối lớp 4
PART I. LISTENING (20 minutes)
Question 1. Listen and number– 0,25/ each.
Tape script
1. This is my friend. Her name is Mai. She is from Vietnam. Her favourite subject is Music.
2. A: What subject do you like,?
B: I like Science. It’s really interesting.
3. Hi. My name’s Linda. I’m from England. I like Art the most because I like drawing.
Keys: 1. B, 2. C, 3. A
Question 2. Listen and write the words in the gaps.– 0,25/ each.
Tape script
1. Maths.
2. subjects.
3. sing.
Question 3. Listen and tick.– 0,25/ each.
Tape script
1. A: Would you like an ice-cream?
B: No, thanks.
2. A: Would you like some milk?
B: No, thank you, Nam.
A: Would you like something to eat?
B: No, I’m not hungry.
3. Hello. I’m ten years old. My birthday is in May.
4. A: How old are you?
B: I’m ten years old.
 
Gửi ý kiến