Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

DE THI TIENG ANH LOP 6 TĐ HK 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Thùy Trang
Ngày gửi: 14h:38' 21-12-2017
Dung lượng: 59.0 KB
Số lượt tải: 725
Số lượt thích: 0 người
MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 (1) – Môn Anh Văn 6 Thí Điểm
NH: 2015-2016

Mức độ
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
VD cấp thấp
VD cấp cao
TC


TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL


I. Listening
A. Write the correct answer
B. Answer T/FCâu
1-5 (0,2đ)
Câu
1-5
(0,2đ)

10 / 2đ


II.
Phonetic & Grammar
* Choose the best answer.Câu
1-10
(0,2đ)

10 /2đ

III. Reading
A. Choose the correct answer
B/ Answer the questions.
Câu1-5
(0,2đ)
Câu
1- 4 (0,25đ)
9/2đ

IV. Writing
A. Make full sentences

B. Rewrite the sentences with cues.
V. Speaking
I. Talk the topic
II. Answer the questionsCâu
1-2 (0,5đ)


Câu
1-2
(0,5đ)


4/2đ

Tổng Cộng
3đ
4đ
2đ
1đ
33/10đ

Trường THCS ----------------------
Tên:-----------------------------------
Lớp: 6A4
ĐỀ THI HỌC KÌ 1(1)
MÔN: TIẾNG ANH- KHỐI 6
Năm học: 2015 -2016
Thời gian: 45 phút
ĐIỂM


I. LISTENING (2pts)
A. Listen to the conversation and fill in the blanks. (1pt)
Tour Booking

Name of tourist:
(1)__________________


Mobile
(2)__________________


Address:
(3)_____________, Pasteur street, District (4) ________________


Gather at
(5) ________________


Leave at:
6AM

B. Listen to giving answers and tick (() True or False. (1pt)

True
False

0. Mount Everest is the highest mountain in the world.
(
(

1. Ba Be Lake is the largest lake in Viet Nam.
(
(

2. Niagara Fall is the highest waterfall in the world.
(
(

3. Tra Co Beach is the longest beach in Viet Nam.
(
(

4. The Amazone is the widest river in the world.
(
(

5. The Sahara is the hottest desert in the world.
(
(

II. PHONETIC & GRAMMAR:
* Choose A, B, C or D for each gap in the following sentences(2pts)
1. My sister plays the piano……………….. than my brother.
A. gooder B. more good C. most good D. better
2. My art teacher has a (an)………………… where she displays her painting to the public.
A. art gallery B. museum C. stadium D. music room
3. The Great Wall is the ………………… wall in the world.
A. larger B. the largest C. largest D. largeest
4. Viet Nam …………………Tet, but Korea doesn’t.
A. decorates B. celebrates C. makes D. does
5. Mina is very……………She likes to draw pictures. She always has lots of new ideas.
A. talkative B. kind C. creative D. patient
6. It’s raining heavily outside, so we ……………..……. go out.
A. must B. should C. shouldn’t D. aren’t
* Odd one out.
7. A. chat B. peach C. chocolate D. chemistry
8. A. spring B. visit C. present D. season
9. A. long B. deep C. wonderful D. high
10. A. biggest B. quieter C. best D. smallesr
III. READING:
A. Choose the correct answer A,B,C or D to complete the following text. (1pt)
My Peaceful Neighbourhood
My (1)……………… lives in this area for more than 15 years. This is a
 
Gửi ý kiến