Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ THI TIN HỌC 8 HKI (2013-2014)(ĐÁP ÁN+ MA TRÂN)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Thị Thanh Hương
Ngày gửi: 18h:41' 10-12-2013
Dung lượng: 53.5 KB
Số lượt tải: 311
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI HỌC KÌ I (2013-2014)
TRẮC NGHIỆM (3đ)
Câu 1: Để chạy chương trình ta sử dụng tổ hợp nào:
a. Ctrl + F9 b. Alt + F9 c. F9 d. Ctrl + Shitf + F9
Câu 2: Trong Pascal, khai báo nào sau đây là đúng?
a. Var tb: real; b. Type 4hs: integer; c. const x: real; d. Var R = 30;
Câu 3: Biểu thức toán học (a2 + b)(1 + c)3 được biểu diễn trong Pascal như thế nào ?
a. (a*a + b)(1+c)(1 + c)(1 + c) b. (a.a + b)(1 + c)(1 + c)(1 + c)
c. (a*a + b)*(1 + c)*(1 + c)*(1 + c) d. (a2 + b)(1 + c)3
Câu 4: Phần mềm Finger Break Out dùng để:
a. Quan sát Trái Đất. b. Vẽ hình học
c. Luyện tập chuột d. Luyện gõ phím nhanh
Câu 5: Câu lệnh nào sau đây dùng để nhập một số từ bàn phím vào biến x?
a. Writeln(‘Nhập x = ’); b. Readn(x);
c. Writeln(x); d. Readln(x);
Câu 6: Giá trị của x sẽ là bao nhiêu?
Nếu trước đó giá trị của x bằng 5: if x div 2=1 then x:=x+1;
a.6 b.4 c.7 d.5
Câu 7 : Từ khóa VAR dùng để làm gì?
a. Khai báo Tên chương trình. b. Khai báo Biến
c. Khai báo Hằng d. Khai báo thư viện
Câu 8: Hãy chỉ ra tên chương trình đặt sai trong các tên dưới đây:
a. Program baitap1; b. Program bai tap1;
c. Program 1_baitap1; d. Câu b và c sai
Câu 9. Các từ khóa gồm:
a. program, uses, write, read b. begin, end, read, if, then
c. program, uses, begin, end. d. begin, if, then, else
Câu 10. Kết quả của phép chia 9 Mod 8 là:
a. 0 b. 1 c. 2 d. 3

Câu 11. Lệnh Readln dùng để:
Khai báo tiêu đề chương trình.
Tạm ngừng chương trình, cho đến khi người dùng nhấn phím Enter
Kết thúc chương trình.
Bắt đầu thân chương trình.
Câu 12: Trong cấu trúc chương trình Pascal, phần nào là phần bắt buộc phải có?
a. Phần thân chương trình b. Phần tiêu đề chương trình c. Phần khai báo thư viện d. Phần khai báo biến.
II) TỰ LUẬN (7đ)

Câu 1: Trình bày điểm giống và khác nhau giữa biến và hằng? (2đ)
Câu 2: Biến đổi các biểu thức sau về dạng biểu thức trong Pascal: (2đ)
a) (x3+1) – 7x + 5 b) 
c) ax2+bx+c d) 
Câu 3: Tìm giá trị lớn nhất trong 4 số a,b,c,d (a,b,c,d được nhập từ bàn phím) (3đ)

Đáp án
TRẮC NGIỆM (3đ)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Đáp án
A
A
C
D
C
D
B
D
C
B
B
A

TỰ LUẬN
Câu 1:
Giống nhau: Biến và hằng đều là các đại lượng được đặt tên dùng để lưu trữ dữ liệu. (1đ)
Khác nhau : Giá trị của biến của thể thay đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình. Còn giá trị của hằng được giữ nguyên trong quá trình thực hiện chương trình. (1đ)
Câu 2:
a) (x*x*x +1)-7*x=5 (0,5đ)
b) ((3+5)/6)+2*2*2*x*x*x (0,5đ)
c) a*x*x+b*x+c ( 0,5đ)
d) ((a-
 
Gửi ý kiến