Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi tin học căn bản trình độ A - 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trung Kien
Ngày gửi: 13h:27' 21-05-2008
Dung lượng: 38.5 KB
Số lượt tải: 206
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI QUỐC GIA TRÌNH ĐỘ A TIN HỌC - D? 1
PHẦN LÝ THUYẾT
Thời gian: 60 phút

Câu 1. Trong MSDOS, tên tập tin đúng là:
a) xuan sang.txt c) ngayay.txt
b) ngayay.txt d) xuan/sang.txt
Câu 2. Ký hiệu thư mục gốc đĩa A: là:
a) A c) A:/
b) A: d) A:
Câu 3. Lệnh tạo tập tin là:
a) create c) copy
b) copy con d) Cả a, b , c đều sai
Câu 4. Để xem nội dung thư mục , ta dùng lệnh:
a) Dir c) Md
b) Rd d) Cd
Câu 5. Để xóa thư mục rỗng nên dùng lệnh
a) Move c) Del
b) Delete d) Rd
Câu 6. Lệnh trở về thư mục cha là:
a) cd/ c) cd
b) cd.. d) cd\
Câu 7. Lệnh Move dùng để:
a) Di chuyển tập tin qua thư mục khác c) Xóa thư mục
b) Xóa tập t in d) Cả a, b, c đều đúng
Câu 8. Lệnh đổi tên tập tin là:
a) md c) ren
b) cd d) Cả a, b, c đều sai
Câu 9. Lệnh Attrib sẽ :
a) Xem thuộc tính thư mục c) Xem nội dung tập tin
b) Xem thuộc tính tập tin d) Xem thư mục
Câu 10. Nhóm tập tin có phần tên là xuan, phần kiểu là tùy ý được ký hiệu là:
a) xuan.* c) *xuan
b) *.xuan d) xuan*
Câu 11. Trong NC để chọn nhóm tập tin, ta nhấn phím:
a) * c) =
b) / d) +
Câu 12. Trong NC phím F3 dùng để:
a) Xem nội dung tập tin c) Xem và sửa nội dung tập tin
b) Xem nội dung thư mục d) Xem và sửa nội dung thư mục
Câu 13. Trong NC phím F6 dùng để:
a) Đổi tên tập tin c) Cả a, b đều đúng
b) Đổi tên thư mục d) Cả a, b đều sai

Câu 14. Trong NC để xem cây thư mục, ta nhấn phím:
a) F10 c) F7
b) Alt + F10 d) Alt + F7
Câu 15. Trong NC để tạo tập tin, ta nhấn phím:
a) Shift + F4 c) Cả a, b đều đúng
b) F7 d) Cả a, b đều sai
Câu 16. Trong NC phím F8 dùng để:
a) Xóa tập tin c) Cả a, b đều đúng
b) Xóa thư mục d) Cả a, b đều sai
Câu 17. Trong NC để dời tập tin, thư mục qua thư mục khác, ta nhấn phím:
a) F2 c) F6
b) F7 d) Cả a, b, c đều sai
Câu 18. Trong NC để in tập tin, ta nhấn phím:
a) Print c) Ctrl + F1
b) Alt + F9 d) Ctrl + F9
Câu 19. Trong NC để lưu nội dung tập tin, ta nhấn phím:
a) Crtl + F1 c) Ctrl + F2
b) F3 d) F2
Câu 20. Trong NC để chọn đĩa, ta nhấn phím:
a) Ctrl + F1 c) Cả a, b đều đúng
b) Alt + F1 d) Cả a, b đều sai
Câu 21. Hệ điều hành là:
a) Windows c) Paint
b) Winword d) Excel
Câu 22.Ta có thể gọi thực hiện chương trình bằng cách:
a) Nhấp đúp chuột vào biểu tượng trên màn hình c) Nhấp Start, Run
b) Nhấp Start, Programs , .... d) Cả a, b, c đều đúng
Câu 23. Alt + F4 dùng để
a) Cực tiểu cửa sổ c) Đóng cửa sổ
b) Cực đại cửa sổ d) Phục hồi cửa sổ
Câu 24. Nhấp nút ( trên cửa sổ chương trình để :
a) Đóng cửa sổ và kết thúc chương trình c) Cả a, b đều đúng
b) Cực tiểu cửa sổ chương trình d) Cả a, b đều sai
Câu 25. Tong Windows Explorer, để sao chép tập tin ta dùng lệnh:
a) Edit, Cut và Edit, Paste c) Edit, Copy và Edit, Cut
b) Edit, Copy và Edit, Paste d) Edit, Xcopy và Edit, Paste
Câu 26. Paint dùng để :
a) Tạo các mẫu văn bản phức tạp c) Quản lý tập tin, thư mục
b) Tạo bảng tính d) Vẽ hình
Câu 27. Trong Paint để vẽ hình tròn, hình vuông ta phải nhấn:
a) Shift c) Alt
b) Ctrl d) Cả a, b, c đều sai
Câu 28. Trong Paint, ta có khả năng:
a) Lật hình theo chiều ngang hoặc dọc c) Thay đổi kích cỡ hình
b) Xoay hình d) Cả a, b, c đều đúng
Câu 29. Trong Paint công cụ dùng để:
a) Vẽ hình chữ nhật c) Tạo mẫu cắt
b) Vẽ hình vuông d) Cả a, b đều đúng
Câu 30. Để thay đổi nền màn hình Windows, ta nhấp lệnh:
a) Start, Settings, Control panel, Display c) Cả a, b đều đúng
b) Start, Control panel, Display d) Cả a, b đều sai
Câu 31. Trong Winword, để Bật/ Tắt thước, ta dùng lệnh:
a) View, Standard c) View, Toolbars, Standard
b) View, Ruler d) Cả a, b, c đều đúng
Câu 32. Trong Winword, để xem trước trang in, ta dùng lệnh:
a) File, Print c) View, Print
b) File, Print Preview d) View, Print Preview
Câu 33. Trong Winword, để mở tập tin ta dùng :
a) Ctrl + S c) Ctrl + A
b) Ctrl + P d) Ctrl + O
Câu 34. Trong Winword, để lưu tập tin vào đĩa, ta dùng lệnh:
a) File, Save c) View, Save
b) Edit, Save d) Save
Câu 35. Trong Winword, để quét khối văn bản, ta dùng:
a) Chuột c) Cả a, b đều đúng
b) Phím d) Cả a, b đều sai
Câu 36. Trong Winword, nút dùng để:
a) Hủy thao tác lệnh c) Tạo chữ nghiêng
b) Canh chữ qua trái d) Tạo chữ có gạch đích
Câu 37. Trong Winword, ta có thể:
a) Trộn các ô thành một ô c) Cả a, b đều đúng
b) Chia 1 ô thành nhiều ô d) Cả a, b đều sai
Câu 38. Trong Winword, lệnh chèn hình là:
a) Insert, Picture, Clip art c) View, Picture
b) Insert, Clip art d) View, Clip art
Câu 39. Trong Winword, để tạo ký tự to và thụt vào trong văn bản, ta dùng lệnh:
a) Format, Font c) Format, Change case
b) Format, Drop cap d) Edit, Font
Câu 40. Trong Winword, ta có thể:
a) Cho chữ nằm đè lên hình c) Cả a, b đều đúng
b) Cho chữ bao quanh hình d) Cả a, b đều sai
Câu 41. Trong Winword, để đánh số thứ tự ở đầu các đoạn văn, ta dùng lệnh:
a) Format, Bullets and Numbering c) Format, Tab
b) Format, Font d) Cả a, b, c đều sai
Câu 42. Trong Winword, để tạo khung, nền cho văn bản, ta dùng lệnh:
a) Format, Borders c) Format, Shading
b) Format, Borders and shading d) Cả a, b, c đều đúng
Câu 43. Trong Winword, để tạo chỉ số trên, ta dùng:
a) Format, Drop cap c) Format, Font, Super Script
b) Format, Super Script d) Format, Underline
Câu 44. Trong Winword, lệnh Format, Font có thể:
a) Tạo chỉ số trên c) Tạo chỉ số dưới
b) Ẩn chữ d) Cả a, b, c đều đúng
Câu 45. Trong Winword, để chia văn bản dạng cột báo, ta dùng lệnh:
a) View, Columns c) Format, Columns
b) Edit, Columns d) Insert, Columns
Câu 46. Một tập tin Excel:
a) Được phép có nhiều sheet c) Cả a, b đều đúng
b) Không được phép nhiều hơn 1 sheet d) Cả a, b đều sai
Câu 47. Trong Excel, để bật/ tắt thanh công thức , ta dùng lệnh:
a) View, Ruler c) View, Toolbars
b) View, Formular bar d) Formular bar
Câu 48. Trong Excel, một ô có thể có:
a) Dữ liệu c) Chú thích (comment)
b) Định dạng d) Cả a, b, c đều đúng
Câu 49. Trong Excel, để sao chép dữ liệu, ta có nhấp nút:
a) c) Cả a, b đều đúng
b) d) Cả a, b đều sai
Câu 50. Trong Excel, lệnh Format, Cells có khả năng định dạng:
a) Chữ c) Khung
b) Nền d) Cả a, b, c đều đúng
Câu 51. Trong Excel, muốn xóa định dạng của ô, ta dùng lệnh:
a) Edit, Delete, Formats c) Edit, Clear, Formats
b) Edit, Delete d) Edit, Clear, Contents
Câu 52. Trong Excel, để rút trích dữ liệu, ta dùng lệnh:
a) Data, Filter, Autofilter c) Data, AutoFilter
b) Data, Advanced Filter d) Data, Filter, Advanced filter
Câu 53. Trong Excel, để chèn cột trống, ta dùng:
a) Insert, Rows c) Cả a, b đều đúng
b) Insert, Columns d) Cả a, b đều sai
Câu 54. Trong Excel, hàm right("ABCDEF",2) sẽ cho kết quả:
a) "AB" c) "EF"
b) "B" d) "BC"
Câu 55. Trong Excel, cho C5 chứa số 7. Hàm nào là hợp lệ :
a) int(C5,3) c) mod(C5/3)
b) mod(C5,3) d) mod(C5)
Câu 56. Trong Excel, để đổi chuỗi thành số, ta dùng hàm:
a) Value c) Right
b) Left d) Mid
Câu 57. Trong Excel, ô C5 chứa chuỗi "ABCDEF" hàm mid(c5,1,2) sẽ cho kết quả là:
a) "B" c) "AB"
b) "A" d) Cả a, b, c đều sai
Câu 58. Trong Excel, hàm nào tính min các ô thuộc vùng B5:B10
a) Min(B5;B10) c) Min(B5:B10)
b) Min(B10) d) Min(B5,B10)
Câu 59. Trong Excel, hàm nào đếm số lượng những ô chứa ký tự đầu là M trong vùng E5:E9:
a) Countif(E5:E9,"M*") c) Countif(E5:E9,"M")
b) Count(E5:E9,"M*") d) Count(E5:E9,"M")
Câu 60. Trong Excel, hàm round(73.13,1) sẽ cho kết quả:
a) 73 c) 73.13
b) 73.2 d) 73.1
 
Gửi ý kiến